TBM - Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit

Lopende TBM-projecten (toegekend vóór 01/01/2016) worden verder opgevolgd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Wat?

Het programma TBM voorziet in de financiering van biomedisch onderzoek dat zich richt op nieuwe vormen van therapie en/of diagnose, dat zich reeds ver in het traject van ontdekking naar klinische toepassing bevindt en dat een duidelijke maatschappelijke toepasbaarheid biedt met nog geen industriële interesse op het ogenblik van indiening.

Om de interactie met de doelgroep te stimuleren wordt er zeer sterk aangeraden om een begeleidingscommissie samen te stellen vanaf de projectvoorbereiding. De commissie bestaat uit partijen die betrokken zullen worden in het verdere utilisatietraject (patiëntenverenigingen, mutualiteiten, beroepsverenigingen, woon-zorgcentra, ...). 

Het steunpercentage is 100%. De projectbegroting ligt tussen 250.000 EUR en 1.000.000 EUR. Voor grote of multicentrische trials kan uitzonderlijk tot 1,5 milj. EUR gevraagd worden.

De looptijd is 2 tot 4 jaar en is niet verlengbaar.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep

 • Indiening gebeurt elektronisch, via het e-loket van FWO, in 2 stappen:
  • Projecttransfer van de hoofdpromotor naar diens instelling (18 april 2017, 17u)
  • Indiening projectvoorstel door instelling bij FWO (25 april 2017, 17u)
 • De focus van het programma werd uitgebreid, zie website FWO

Voorwaarden

 • Aanvragers: Vlaamse onderzoekscentra (universitaire ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen en SOC's)
 • Géén bedrijven in consortium
 • Minstens één Vlaams ziekenhuis
 • Minstens 10% van het budget wordt door een ziekenhuis aangevraagd
 • Niet-Vlaamse onderzoekscentra: max. 20% van het budget
 • Onderaannemers: max. 30% van het budget

Hoe indienen?

 • Deadline van de projecttransfer van de hoofdpromotor naar de instelling van de promotor: 18 april 2017 (17u).
 • Deadline indiening projectvoorstel door instelling bij FWO: 25 april 2017 (17u).

Digitaal: via e-loket van FWO

De taal van indiening is Engels.

De evaluatie gebeurt tweeledig:

 • Op basis van de wetenschappelijke kwaliteit
 • Op basis van de utilisatie-waarde

De projecten worden aan een aantal externe deskundigen voorgelegd, die het voorstel zullen bespreken en evalueren op een vergadering bij FWO. Er wordt een korte interactie tussen aanvragers en experten voorzien tijdens die vergadering, om een antwoord te verstrekken op de meest cruciale vragen van de experten.

  Toekenning

  De toekenningen worden bekendgemaakt in juli 2017 via de website van FWO.

  Goedgekeurde projecten starten op 1 oktober 2017.

  Indien er meerdere partijen in het consortium zitten, wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Neem hiervoor contact op met de afdeling TechTransfer (Karen.Cure@UGent.be).

  Meer informatie

   Contact

   UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie