Onderzoek met mogelijk militaire toepassingen (dual use)

De UGent werkt niet mee aan onderzoek dat uitsluitend militair nuttig is. Ook derden die op de terreinen van de UGent actief zijn mogen dergelijke goederen en toepassingen niet ontwikkelen.

Soms is onderzoek zowel interessant voor burgerlijke als voor militaire toepassingen. Dit heet dan ‘dual use onderzoek’ of ‘onderzoek voor tweeërlei gebruik’. Denk aan onderzoek naar carbon, dat wordt gebruikt voor windturbinebladen en fiets(helmen), maar ook voor militaire drones. Encryptiesoftware is dan weer nuttig om diefstal van gegevens te voorkomen, maar kan ook gebruikt worden in een militaire context.

Gezien de meerwaarde op burgerlijk vlak, kan dual use onderzoek aan de UGent, onder de volgende voorwaarden:

  • Het gebruik van de onderzoeksresultaten voor burgerlijke toepassingen wordt niet onmogelijk gemaakt.
  • Het dual use onderzoek draagt niet bij tot mensenrechtenschendingen, noch wordt er samengewerkt met organisaties betrokken bij mensenrechtenschendingen, in lijn met het mensenrechtenbeleid van de UGent (denk bijvoorbeeld aan defensiebedrijven die clustermunitie produceren of die wapens verhandelen hoewel ze redelijkerwijze kunnen voorzien dat deze gebruikt zullen worden voor mensenrechtenschendingen).
  • Er worden de nodige maatregelen getroffen om later misbruik van het onderzoek te vermijden.

De Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek adviseert onderzoekers rond dual use onderzoek. Om het proliferatierisico te beperken, worden dual use goederen, software of technische kennis niet uitgevoerd naar bepaalde landen, entiteiten of individuen, conform de verplichtingen die de Vlaamse overheid oplegt.

De UGent heeft praktische richtlijnen ontworpen voor onderzoekers die betrokken zijn bij dual use onderzoek.