Onderzoek met mogelijk militaire toepassingen (dual use)

De Universiteit Gent werkt niet mee aan de ontwikkeling van technologie die uitsluitend op de uitvoering en ondersteuning van militaire gevechtsoperaties is gericht.

Soms is onderzoek zowel interessant voor burgerlijke als voor militaire toepassingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderzoek naar carbon, dat wordt gebruikt voor windturbinebladen, medische implantaten en fiets(helmen), maar dat ook nuttig is voor de ontwikkeling van militaire drones. Encryptiesoftware is dan weer nuttig om diefstal van gegevens te voorkomen, maar kan ook gebruikt worden in een militaire context.

Gezien de meerwaarde op burgerlijk vlak, kan er aan ‘dual use’ onderzoek (‘onderzoek voor tweeërlei gebruik’) gedaan worden aan de UGent, onder bepaalde voorwaarden. Zo wordt er niet samengewerkt met bepaalde wapenproducenten en militaire bedrijven, en hangt veel af van de finaliteit van het onderzoek, in lijn met het mensenrechtenbeleid van de UGent. Zo wordt er niet samengewerkt met bedrijven die clusterbommen produceren.

Om het proliferatierisico te beperken, worden dual use goederen, software of technische kennis niet uitgevoerd naar bepaalde landen, entiteiten of individuen, conform de verplichtingen die de Vlaamse overheid oplegt.

De UGent heeft praktische richtlijnen ontworpen voor onderzoekers die betrokken zijn bij dual use onderzoek.