STEM@UGent

Ben je op zoek naar interessante STEM-lessen? Boeiend STEM-onderzoek? Wil je deelnemen aan STEM-wedstrijden en challenges? Onderzoekers van de UGent willen leerkrachten en begeleiders van kinderen en jongeren graag ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van STEM-materiaal en STEM-activiteiten.

 

De UGent-onderzoekers ontwikkelen voortdurend nieuwe STEM-initiatieven. Hou deze pagina de komende weken in het oog.

Bent u onderwijsprofessional en wil u op de hoogte blijven van alles wat er beweegt aan de UGent rond onderwijs en onderwijsonderzoek? Via de UGent-nieuwsbrief voor scholen ontvangt u 4 keer per jaar ons ruime aanbod. Inschrijven UGent-nieuwsbrief voor scholen.

STEM @ UGent?

De werkgroep STEM@UGent wil in de toekomst een STEM-kenniscentrum uitbouwen om enerzijds STEM-leerkrachten op te leiden en anderzijds navormingen te organiseren. Het STEM-kenniscentrum moet een plaats worden waar onderzoekers, leerkrachten en professionals elkaar kunnen ontmoeten om het STEM-onderwijs te professionaliseren.

De werkgroep STEM@UGent bestaat uit volgende leden: Ine Coppens, Veronique De Bruyne, Marijke De Keyser, David De Wolf, prof. Danny Geelen, Sylvie Peeters, prof. Katrien Strubbe, prof. Joris Thybaut, Céline Van Rijckeghem en prof. Francis wyffels.

STEM in Vlaanderen

Logo STEMHoe zorgen we voor voldoende voedsel en drinkbaar water voor een steeds verder groeiende wereldbevolking? Hoe maken we hernieuwbare energie? Wie bouwt energiezuinige woningen? Kunnen robots het werk in de bejaardenzorg verlichten? Hoe voorkomen we ziektes? Wie bouwt veilige auto's? Hoe gaan we de klimaatsverandering tegen?

Om al die grote maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen, rekenen we op onze vaklui en op nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Maar die komen er alleen als er genoeg getalenteerde mensen zijn die er hun carrière aan wijden of competenties ervoor ontwikkelen. Er is nood aan meer wetenschappelijke en technisch opgeleide mensen, onderzoekers, vaklui, ontwerpers. Kortom, aan mensen met een passie voor STEM.

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De vier componenten van STEM zijn ieder op zich belangrijk: wetenschap, techniek, engineering en wiskunde. Maar dé kracht van STEM zit in de samenwerking, in de raakvlakken: waar wetenschap, techniek, engineering en wiskunde elkaar ontmoeten en met elkaar verweven zijn. En uiteraard ook in de raakvlakken met de sociale en andere wetenschappen en vakdomeinen. Probleemoplossend denken, onderzoek plannen en uitvoeren, data analyseren en interpreteren, verklaringen en oplossingen formuleren, deze vervolgens evalueren en overbrengen zijn essentiële aspecten om een STEM-uitdaging aan te pakken.

STEM@UGent kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse Overheid.

30 januari 2018 9.30 uur - 17 uur

Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent 

Fotoreportage

 

Contact

Cel Wetenschapscommunicatie
Sint-Pietersnieuwstraat 25 (rectoraat)
9000 Gent