Vraag het aan Simon!

SIMON is een online zelfevaluatie-instrument dat studiekiezers helpt bij het maken van een studiekeuze die aansluit bij hun persoonlijke interesses en vaardigheden.

Interesses en vaardigheden

Interesses worden nagegaan via een interessevragenlijst. Het invullen duurt een vijftal minuten. Na afloop krijg je een persoonlijk profiel en een overzicht van de opleidingen die bij jouw interesses passen. Je vindt er ook de bacheloropleidingen van de UGent, HoGent, Arteveldehogeschool en HoWest.

Vaardigheden: je kunt verschillende testen invullen. Die polsen naar je wiskundige vaardigheden, woordenschatkennis, kennis van chemie en fysica, vaardigheden begrijpend lezen, studeervaardigheden, testangst, motivatie, zelfcontrole en zelfvertrouwen. Om de volledige test in te vullen reken je best op een uurtje.

Resultaat

Na afloop van elke test krijg je een persoonlijke score. Je kunt de score vergelijken met die van andere beginnende studenten.

Je krijgt op basis van jouw scores ook een persoonlijke slaagkans voor een aantal opleidingen.

Slaagkansen zijn voor alle opleidingen beschikbaar behalve voor geneeskunde, tandheelkunde, wijsbegeerte en moraalwetenschappen.

Doe de test

Ga naar www.vraaghetaansimon.be en test je interesses en vaardigheden.