De wetenschap achter SIMON

Vraag het aan SIMON is een gratis online zelfevaluatie-instrument dat studiekiezers toelaat na te gaan welke academische én professionele opleidingen (binnen de Associatie Universiteit Gent) aansluiten bij hun interesses en competenties.

Persoonlijke feedback

Vraag het aan SIMON geeft onmiddellijk feedback: de studiekiezer wordt gesensibiliseerd over noodzakelijke instapcompetenties in het hoger onderwijs en krijgt meteen een antwoord op 2 vragen:

  • Welke opleidingen interesseren mij?
  • Kan ik de opleiding die mij interesseert aan?

Zo kunnen zij een studiekeuze maken die aansluit bij hun persoonlijk potentieel.

Vul SIMON in

Vraag het aan SIMON steunt intussen op gegevens van tienduizenden studenten en studiekiezers. Daardoor kunnen (wetenschappelijk gevalideerde) slaagkansen voor bijna alle academische opleidingen in Vraag het aan SIMON berekend worden. Ondertussen werden ook slaagkansen voor een aantal professionele opleidingen toegevoegd.

Interessevragenlijst

Studiekiezers krijgen een schat aan informatie maar het is niet altijd gemakkelijk om deze om te buigen naar een gefundeerde studiekeuze. Om een antwoord te formuleren op de vraag "Wat wil ik?" werd een vragenlijst ontwikkeld die peilt naar de interesses van de studiekiezer.

Op basis van de antwoorden brengen we het interesseprofiel van de respondent in kaart en tonen we welke opleidingen uit het hoger onderwijs daar het best bij passen.

De interessevragenlijst werd ontwikkeld in de context van het Vlaamse hoger onderwijs: alle in het instrument opgenomen opleidingen zijn bacheloropleidingen (professioneel en academisch) die aangeboden worden binnen de Associatie UGent met, indien van toepassing, een opsplitsing naar verschillende afstudeerrichtingen.

De constructie van de interessevragenlijst staat beschreven in de publicatie 'Exploring vocational and academic fields of study: development and validation of the Flemish SIMON Interest Inventory (SIMON-I)'.

Slaagkansen

Voor een antwoord op de tweede vraag - wat kan ik? - willen we voor elke studiekiezer een persoonlijke slaagkans berekenen. Deze wordt categorisch uitgedrukt (zeer laag/laag/vrij hoog/hoog) en wordt berekend op basis van scores op verschillende tests en vragenlijsten.

Deze slaagkansen zijn opleidingsspecifiek! De ene student kan immers hogere slaagkansen hebben voor bepaalde opleidingen, terwijl een andere student betere kansen heeft in andere opleidingen.

Zowel achtergrondgegevens (zoals de gevolgde opleiding in het secundair onderwijs), cognitieve factoren (zoals wiskundige en talige vaardigheden), niet-cognitieve factoren (zoals motivatie en academisch zelfvertrouwen) en studeervaardigheden worden in rekening gebracht.

Lees meer over de slaagkansen in de publicatie 'Program-specific prediction of academic achievement on the basis of cognitive and non-cognitive factors.'

Predictieve waarde van het instrument voor generatiestudenten

Het doel van SIMON is om studenten te identificeren met een zeer lage slaagkans. In deze groep haalt onze voorspelling een accuraatheid van 95%. Met andere woorden: van de studenten met een lage slaagkans zal 95% uiteindelijk niet slagen.

Slagen wordt gedefinieerd als het behalen van het bachelordiploma in 3 of 4 jaar. Afhankelijk van de opleiding worden andere predictoren opgenomen in de voorspellende modellen.

De ene vaardigheid is immers belangrijker in opleiding A dan in opleiding B. Daarom is het mogelijk dat een student een hoge slaagkans heeft voor de ene opleiding, maar een lage slaagkans voor de andere.

De voorspellende waarde van het instrument wordt elk jaar verder verfijnd. Op dit moment is het mogelijk slaagkansen te berekenen voor opleidingen aan alle UGent-faculteiten. Ook voor een aantal professionele bacheloropleidingen zijn slaagkansen beschikbaar.

Meer weten?

Contact

Dr. Lot Fonteyne
Lot.Fonteyne@UGent.be
T 09 264 94 20