Studieprogramma eduma na bachelor

De educatieve master na bachelor bestaat uit een component domein en een component leraar. Op deze webpagina ontdek je wat de component leraar inhoudt. Het volledige programma van jouw educatieve master na bachelor vind je in de studiekiezer.

Component leraar

De component leraar bestaat uit 60 studiepunten:

 • 15 studiepunten verplichte basisvakken (reeds afgewerkt in jouw bachelor - bovenop de educatieve master in een voorbereidingsprogramma - in de educatieve master als keuzevakken in de component domein)
 • 36 studiepunten leraarvakken in de educatieve master
 • 9 studiepunten masterproef in de educatieve master

Studieprogramma educatieve master na bachelor

Sommige afstudeerrichtingen wijken af van bovenstaand schema. Bekijk het specifieke programma voor de: 

Theoretische vorming

Wat maakt iemand een goede leraar? Hoe breng je leerstof best over en hoe hou je leerlingen gemotiveerd? Dat leer je in de opleidingsonderdelen van de theoretische vorming. Je volgt die vakken samen met studenten uit alle afstudeerrichtingen van de educatieve masteropleidingen.

  Vakdidactiek

  De expertise die je verwerft in de opleidingsonderdelen van jouw vakdomein moet je natuurlijk ook goed kunnen overbrengen aan leerlingen. In de lessen vakdidactiek leer je hoe je moet lesgeven in jouw specifiek vak. Je maakt kennis met o.a. eindtermen en leerplannen, handboeken en andere leermaterialen, verschillende didactische werkvormen, evaluatie- en toetsvormen. Je leert lesvoorbereidingen analyseren en opmaken, leermateriaal ontwikkelen, een eerste les geven aan medestudenten (microteaching) enz. De lessen vakdidactiek bereiden je dus heel concreet voor op je stage en het latere werkveld.

  • Je neemt een vakdidactiek op die aansluit bij het domein van je bachelor- of masteropleiding (6 SP). Neem een kijkje in de educatieve master die jij kan volgen en ontdek welke vakdidactiek(en) jij kan opnemen (in het tabblad 'Programma'). 

  Je volgt les in kleinere groepen, samen met studenten met dezelfde vooropleiding. Naast de verantwoordelijke lesgevers, delen ook leraren uit het secundair of hoger onderwijs hun praktijkervaring.

  Vakdidactieken leiden tot vereiste bekwaamheid om les te mogen geven in een bepaald vak in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De koppeling tussen vakdidactieken en vakken uit het secundair onderwijs vind je in de databank bekwaamheidsbewijzen van het ministerie van onderwijs.

  Stage

  Na de voorbereiding tijdens vakdidactiek ben je klaar om stage te lopen. Er is een geleidelijke opbouw van observeren naar het zelfstandig realiseren en begeleiden van onderwijsleeractiviteiten. 

  • Stages A (4 SP), B (4 SP) en C (4 SP) sluiten aan bij jouw opgenomen vakdidactiek(en). 

  Je krijgt de kans te oefenen als leraar in de vakken waarvoor je vereiste bekwaamheid verwerft. Dit is een groeitraject waarin je leert uit je ervaringen, reflecteert en jezelf ontdekt als startend leraar.

  Meer over stage

  Keuzeruimte

  Om je als toekomstige leerkracht de kans te geven eigen accenten te leggen in de educatieve masteropleiding, heb je de keuzevrijheid om 6 studiepunten naar jouw interesse in te vullen:

  • een vak uit de standaardlijst: bv. vakdidactiek PAV-MAVO met inbegrip van stage, CLIL, Motivatiepsychologie, ENLIGHT international module, ...
  • een bijkomende vakdidactiek met het oog op het verwerven van een extra vereiste bekwaamheid (voor een bijkomend vak waarin je les wil geven)
  • een uitbreidingsstage als je nog wat meer ervaring wil opdoen in het werkveld
  • een onderwijsgerelateerd keuzevak uit een andere bachelor- of masteropleiding aan een Vlaamse universiteit

  Neem een kijkje in de educatieve master die jij kan volgen en ontdek jouw mogelijkheden (in het tabblad 'Programma'). 

  Masterproef

  Je schrijft een masterproef van minstens 18 SP waarvan 9 SP aan de component leraar worden toebedeeld.

  • Je maakt de relatie tussen vakinhoud en leraarschap expliciet vanuit een onderzoekende basishouding. 
  • Je verwerft onderzoeksvaardigheden binnen een educatieve context. Deze vaardigheden zijn interessant om je eigen klascontext en lesgeven later reflectief en onderzoeksmatig te benaderen.

  Dag- en avondonderwijs

  De component leraar is een combinatie van dag- en avondonderwijs. 

  Theoretische vorming

  Deze vakken vinden om 18u 's avonds plaats (zodat je overdag stage kan inplannen). 

  • Voor de meeste hoorcolleges zijn er lesopnames. 
  • Voor de werkcolleges dien je via de digitale leeromgeving Ufora in te schrijven in een groep naar keuze. Deelname is sterk aangeraden. 

  Vakdidactiek

  Het lesmoment varieert van vakdidactiek tot vakdidactiek. Aanwezigheid in de lessen vakdidactiek is verplicht.

  Stage

  Stage kan je zelf inplannen in functie van je beschikbaarheid en uiteraard in samenspraak met het vakdidactisch team en de vakmentor op jouw stageschool. 

  Masterproef

  Je volgt de procedures gangbaar binnen jouw faculteit. 

  Contact

  Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

  Contacteer ons