Spreidingstrajecten verkorte eduma

Wat?

Modeltraject

Een modeltraject is een standaard studietraject. Men streeft naar:

 • een optimale volgorde van opleidingsonderdelen
 • optimale studeerbaarheid en organisatie van het onderwijs

Het modeltraject voor de verkorte educatieve master bestaat uit 60 studiepunten. Je kan dit afronden op 1 academiejaar. Bekijk het studieprogramma.

Spreidingstraject

Wens je niet alle opleidingsonderdelen op te nemen uit het modeltraject? Dan kan je kiezen voor een spreidingstraject.

 • Het gaat om een geïndividualiseerd traject (GIT) dat afwijkt van een modeltraject.
 • Je bepaalt zelf welke vakken je opneemt gedurende 1 academiejaar.
 • Let erop dat je enkel vakken opneemt die je effectief kan afronden op 1 academiejaar. Zet tijdig vakken stop die je niet kan afwerken.

Spreidingstrajecten

Download enkele 'standaard' spreidingstrajecten. Deze trajecten houden rekening met een optimale spreiding van opleidingsonderdelen over meerdere academiejaren heen. Het staat jou vrij om zelf een traject samen te stellen. 

  Verkorte educatieve master talen, afstudeerrichtingen taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde

  Verkorte educatieve master talen zonder afstudeerrichting / ééntalig traject

  Advies bij samenstelling vakkenpakket

  Wanneer je zelf een geïndividualiseerd traject samenstelt, houd dan rekening met onderstaande dwingende regel en enkele tips. 

  Dwingende regel

  Je kan maar een stagevak opnemen wanneer je

  • voor de overeenkomstige vakdidactiek een credit hebt behaald;
  • de overeenkomstige vakdidactiek gelijktijdig met je stage opneemt.

  Tips

  Theoretische vorming:

  • Krachtige leeromgevingen (6 SP) is het basis theorievak in het 1e semester. Probeer dit vak eerst op te nemen.
  • Klasmanagement en reflectie (4 SP) is het vervolgvak op Krachtige leeromgevingen in het 2e semester. 

  Vakdidactiek en stage:

  • Neem eerst de eerste vakdidactiek (6 SP) op. Hierbij aansluitend kan je de oriëntatiestage (3 SP) en stage A (4 SP) opnemen.
  • In een volgend jaar neem je de tweede vakdidactiek (6 SP) en de aansluitende stages B en C op (2 x 4 SP).

  Volg je de educatieve master in de talen, afstudeerrichting taal-en letterkunde of toegepaste taalkunde? Het is sterk aangeraden:

  • vakdidactiek met referentie A samen te volgen met stage met referentie A
  • vakdidactiek met referentie B samen te volgen met stage met referentie B 

  Masterpraktijkproef: 

  Neem je best op als sluitstuk van de opleiding waarbij je alle inzichten uit de programmalijnen theoretische vorming en vakdidactiek kan verwerken.

   Hoe ga je te werk?

   • Registreer je en schrijf je in voor de verkorte educatieve master (in een diplomacontract, niet creditcontract)
   • Bewerk je curriculum in Oasis zodat je enkel de vakken die je dit academiejaar wil volgen effectief opneemt.
   • Leg je beperkt curriculum voor ter goedkeuring. 

   Studiegeld

   Je ontvangt automatisch een factuur voor 60 studiepunten. Pas na goedkeuring van je curriculum door de faculteit volgt er een aangepaste factuur in functie van het aantal studiepunten dat je effectief opneemt.

   Opgelet! Studiegeld is opgebouwd uit een vast bedrag en een bedrag per opgenomen studiepunt.

   Indien je de opleiding over meerdere academiejaren spreidt, moet je elk jaar het vast bedrag betalen. 

   Studievoortgang

   Binnen de UGent gelden voor alle opleidingen studievoortgangsmaatregelen.

   Bindende voorwaarde

   Het gaat om de verhouding tussen: 

   • het aantal studiepunten die je in een academiejaar opneemt;
   • het aantal studiepunten waarvoor je op het einde van datzelfde academiejaar slaagt.  

   De UGent stelt dat je op het einde van een academiejaar (inclusief tweedekansexamenperiode) moet slagen voor minstens 50% van de opgenomen studiepunten.

   Indien je niet slaagt voor 50% van de opgenomen studiepunten, wordt een bindende voorwaarde opgelegd. Wanneer je vervolgens niet voldoet aan je bindende voorwaarde, wordt een volgende inschrijving in dezelfde opleiding geweigerd. 

   Weigering tot inschrijving aan de UGent

   Na 3 inschrijvingsjaren moet je geslaagd zijn voor 1/3 van de opgenomen studiepunten binnen die periode (over alle opleidingen heen). Slaag je hier niet in, dan kan je niet opnieuw inschrijven aan de UGent.

   Een voorbeeld:
   In academiejaar X behaalde je credits voor 3 van de 60 opgenomen studiepunten (je hebt dus een bindende voorwaarde voor academiejaar X+1).
   In academiejaar X+1 behaalde je credits voor 30 van de 60 opgenomen studiepunten (de bindende voorwaarde vervalt).
   In academiejaar X+2 behaalde je credits voor 18 van de 60 opgenomen studiepunten.
   Gedurende deze 3 academiejaren/inschrijvingen behaalde je dus 51 van de 180 studiepunten, wat minder is dan 1/3.
   Na de tweedekansexamenperiode wordt op je puntenlijst vermeld dat je je niet opnieuw kan inschrijven aan de UGent, ongeacht de opleiding of het contracttype.

   Lees meer over studievoortgang op het studentenportaal.

   Contact

   Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

   Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook