Starten en afstuderen in februari

Starten in februari

Het is mogelijk om de verkorte educatieve master te starten in februari (tweede semester). Opgelet, je kan niet meer alle opleidingsonderdelen opnemen in jouw curriculum.

Wie in februari start kan meestal niet afstuderen in februari het jaar erna, aangezien de meeste vakdidactieken jaarvakken zijn en bijgevolg een instap in februari niet mogelijk is. Reken dus op (minstens) 1,5 jaar om de verkorte educatieve master af te ronden. 

Inschrijven kan t.e.m. de laatste dag van februari. Houd rekening met de verwerkingstijd tussen je inschrijvingsaanvraag en je effectieve inschrijving. 

Samenstelling vakkenpakket

Welke opleidingsonderdelen uit de verkorte educatieve master kan je nog opnemen in februari? Bekijk het studieprogramma.

 

Theoretische vorming

Je kan nog alle vakken opnemen. 

 • Klasmanagement en reflectie (4 SP) is een 2e semestervak
 • Krachtige leeromgevingen (6 SP), Psychologie van de adolescentie (4 SP) en De leraar binnen school en maatschappij (4 SP) zijn 1e semestervakken.
  • Je moet deze vakken op zelfstandige basis verwerken. Lesopnames (uitzondering gastsprekers en werkcolleges) zijn beschikbaar op ons digitaal leerplatform. Voor taken in het kader van permanente evaluatie moet je zelf alle info en deadlines doornemen.
  • Je neemt meteen deel aan het examen in 2e zittijd, je verliest dus 1 examenkans.

Vakdidactiek

Je kan vakdidactieken die enkel aangeboden worden in het 1e semester of als jaarvak niet meer opnemen, aangezien de lessen al te ver gevorderd zijn.

Je kan wel nog vakdidactieken uit het 2e semester opnemen. Concreet gaat het om: 

 • vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen (6 SP)
 • vakdidactiek gezondheidswetenschappen II (6 SP)
 • vakdidactiek fysica (6 SP)
 • initiatie vakdidactiek Duits (3 SP)
 • initiatie vakdidactiek Engels (3 SP)
 • initiatie vakdidactiek Latijn (3 SP)
 • initiatie vakdidactiek Nederlands (3 SP)

Stage

Je kan enkel stage-opleidingsonderdelen opnemen indien je de overeenkomstige vakdidactiek opneemt. In de meeste gevallen is het praktisch niet meer haalbaar om stages te lopen. Neem contact op indien je jouw mogelijkheden wil verkennen. 

Masterpraktijkproef

Dit is mogelijk. Let wel, sommige studenten ervaren dat het niet evident is om een educatieve masterpraktijkproef uit te voeren zonder kennis van vakdidactiek of stage.

 

Keuzeruimte 

Je kan nog een keuzevak uit het 2e semester opnemen.

  Afstuderen in februari

  Je kan in februari afstuderen indien je enkel nog 1e semestervakken, stagevakken en/of de masterpraktijkproef moet afleggen.

  • Spreek duidelijk af met jouw vakdidactisch team dat je jouw stage wil voltooien uiterlijk in januari. 
  • Vraag een bijkomende deliberatie in februari aan door uiterlijk op 31 januari volgend formulier in te vullen.
  Als je een bijkomende deliberatie aanvraagt en je bent niet geslaagd voor een opleidingsonderdeel, dan kan je mits akkoord van de betrokken lesgever(s) in juni een tweede zittijd afleggen. Je stuurt het akkoord door naar educatievemaster@ugent.be.

  Contact

  Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

  Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook