Keuzeruimte

Minstens 6 studiepunten kan je vrij invullen. Je hebt heel wat opties:

Lijst van keuzevakken

Een bijkomende vakdidactiek 

Je kan een bijkomende vakdidactiek opnemen met het oog op het verwerven van een extra vereiste bekwaamheid.

Check in de studiekiezer of je rechtstreeks toegang hebt tot een bijkomende vakdidactiek (onder ‘programma’ > ‘component leraar’ > ‘keuzeruimte’ > 'module 2: een bijkomende vakdidactiek').

Heb je geen rechtstreekse toegang? 

Je kan een toelatingsaanvraag indienen waarbij je je academische voorkennis in het vakgebied aantoont. Die voorkennis moet wel minstens 30 studiepunten (voor talen 60 studiepunten) omvatten en alle deeldomeinen van het vakgebied dekken.

Bij positief advies mag je de vakdidactiek (en bijhorende stage) volgen.

Bij negatief advies heb je 2 opties:

  1. Je volgt een voorbereidingsprogramma om jouw academische voorkennis bij te schaven en krijgt nadien toegang tot de vakdidactiek (en bijhorende stage).
  1. Je moet eerst een bacheloropleiding binnen het domein van deze vakdidactiek volgen, omdat je vooropleiding te weinig raakvlakken heeft met de vakdidactiek.

Vul om toelating te vragen het online formulier in. Voeg zeker bijhorende puntenlijsten en/of creditbewijzen toe in jouw aanvraag.

Een bijkomende stage

Voel je je nog onzeker voor de klas of wil je extra ervaring opdoen in het werkveld? Dan kan je een korte (3 SP) of een lange (6 SP) uitbreidingsstage opnemen. Bespreek deze (eventueel buitenlandse) bijkomende stage met de verantwoordelijke lesgever. Je neemt zelf initiatief om een stageplaats/organisatie te vinden.

Een onderwijsgerelateerde keuzevak

Je kan ook een aan het onderwijs gerelateerd keuzevak van minstens 6 studiepunten uit een opleiding van de Vlaamse universiteiten opnemen.

Vraag toestemming van de curriculumcommissie via educatievemaster@ugent.be.

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook