Studieprogramma verkorte eduma

Studieprogramma verkorte eduma

Sommige afstudeerrichtingen wijken af van bovenstaand schema. Bekijk het specifieke programma voor de: 

Theoretische vorming

Wat maakt iemand een goede leraar? Hoe breng je leerstof best over en hoe hou je leerlingen gemotiveerd? Dat leer je in de 4 opleidingsonderdelen van de theoretische vorming. Je volgt die vakken samen met studenten uit alle afstudeerrichtingen van de educatieve masteropleidingen.

Vakdidactiek

De expertise die je verwerft in de opleidingsonderdelen van jouw vakdomein moet je natuurlijk ook goed kunnen overbrengen aan leerlingen. In de lessen vakdidactiek leer je hoe je moet lesgeven in jouw specifiek vak. Je maakt kennis met o.a. eindtermen en leerplannen, handboeken en andere leermaterialen, verschillende didactische werkvormen, evaluatie- en toetsvormen. Je leert lesvoorbereidingen analyseren en opmaken, leermateriaal ontwikkelen, een eerste les geven aan medestudenten (microteaching) enz. De lessen vakdidactiek bereiden je dus heel concreet voor op je stage en het latere werkveld.

Je volgt les in kleinere groepen, samen met studenten met dezelfde vooropleiding. Naast de verantwoordelijke lesgevers, delen ook leraren uit het secundair of hoger onderwijs hun praktijkervaring.

Vakdidactieken leiden tot vereiste bekwaamheid om les te mogen geven in een bepaald vak in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De koppeling tussen vakdidactieken en vakken uit het secundair onderwijs vind je in de databank bekwaamheidsbewijzen van het ministerie van onderwijs.

Stage

Na de voorbereiding tijdens vakdidactiek ben je klaar om stage te lopen. Er is een geleidelijke opbouw van observeren naar het zelfstandig realiseren en begeleiden van onderwijsleeractiviteiten:

 1. Oriëntatiestage (3 SP): een verkennende stage om inzicht te krijgen in het toekomstige doelpubliek en het vakgebied.
 2. Stage A, B en C (12 SP): sluiten aan bij de opgenomen vakdidactieken. Je krijgt de kans te oefenen als leraar in de vakken waarvoor je vereiste bekwaamheid verwerft. Dit is een groeitraject waarin je leert uit je ervaringen, reflecteert en jezelf ontdekt als startend leraar.

Meer over stage

   Masterpraktijkproef

    Via de masterpraktijkproef verwerf je onderzoeksvaardigheden binnen een educatieve context.

    Volgende invullingen zijn mogelijk:

    • Je maakt een voor het onderwijs relevante omzetting van je eerder afgeleverde masterproef.
    • Je vertrekt vanuit een nieuw onderwijsrelevant en/of (vak)didactisch thema en werkt educatieve onderzoeksvragen uit.
    • Je sluit aan bij lopend (vak)didactisch onderzoek binnen de educatieve masteropleiding die je volgt.

    Bekijk enkele getuigenissen van studenten uit de verkorte educatieve master over de masterpraktijkproef en meer specifiek over de inzetbaarheid in de onderwijspraktijk. In het filmpje spreken we over de verkorte educatieve masterproef en het onderwijsonderzoeksproject, de vroegere benamingen van het opleidingsonderdeel masterpraktijkproef. 

    Keuzeruimte

     Om je als toekomstige leerkracht de kans te geven eigen accenten te leggen in de educatieve masteropleiding, heb je de keuzevrijheid om 6 studiepunten naar jouw interesse in te vullen:

     • een vak uit de standaardlijst: bv. vakdidactiek PAV-MAVO met inbegrip van stage, CLIL, Motivatiepsychologie, ENLIGHT international module, ...
     • een bijkomende vakdidactiek met het oog op het verwerven van een extra vereiste bekwaamheid (voor een bijkomend vak waarin je les wil geven)
     • een uitbreidingsstage als je nog wat meer ervaring wil opdoen in het werkveld
     • een onderwijsgerelateerd keuzevak uit een andere bachelor- of masteropleiding aan een Vlaamse universiteit

     Meer over de keuzeruimte

     Dag- en avondonderwijs

     De verkorte educatieve master is een combinatie van dag- en avondonderwijs:

     Theoretische vorming

     Deze vakken vinden om 18u 's avonds plaats (zodat je overdag stage kan inplannen). 

     • Voor de meeste hoorcolleges zijn er lesopnames. 
     • Voor de werkcolleges dien je via de digitale leeromgeving Ufora in te schrijven in een groep naar keuze. Deelname is sterk aangeraden. 

     Vakdidactiek

     Het lesmoment varieert van vakdidactiek tot vakdidactiek. Aanwezigheid in de lessen vakdidactiek is verplicht.

     Stage

     Stage kan je zelf inplannen in functie van je beschikbaarheid en uiteraard in samenspraak met het vakdidactisch team en de vakmentor op jouw stageschool

     Masterpraktijkproef

     In de 1e lesweek van het academiejaar vindt een infosessie over de masterpraktijkproef plaats. De uitwerking gebeurt in samenspraak met jouw promotor. 

     Contact

     Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

     Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook