Welke vakken mag ik geven?

Je hebt je (verkorte) educatieve masteropleiding voltooid en je wilt aan de slag? Lees hier alles over bekwaamheden die je verwerft en welke vakken je bijgevolg mag geven.

Bekwaamheden

In het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs wordt een leerkracht aangesteld op basis van drie soorten bekwaamheidsbewijzen:

  • vereist bekwaamheidsbewijs (VE)
  • voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (VO)
  • ander bekwaamheidsbewijs (AND)

Voor een aanstelling in het hoger onderwijs of in de bredere educatieve setting geldt deze regeling niet en kan een directie vrij aanwerven.

Vereist bekwaamheidsbewijs (VE)

De vakdidactieken die je gevolgd hebt in je educatieve masteropleiding bepalen welke vakken je mag geven. Voor deze vakken verwerf je dan namelijk een vereist bekwaamheidsbewijs.

Dit houdt in:

→   Je bent specifiek opgeleid in de vakdidactiek om deze vakken te geven.

→   Je hebt vanuit je bachelor- en masteropleiding voldoende vakinhoudelijke voorkennis.

→   Je wordt verloond op masterniveau en komt in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) die je voorrang geeft op nieuwe personeelsleden en een vaste benoeming.

Voorbeeld: een educatieve masterstudent in de cultuurwetenschappen, afstudeerrichting geschiedenis volgt de vakdidactieken cultuurwetenschappen en geschiedenis en geeft het vak cultuurwetenschappen of geschiedenis.

In de databank bekwaamheidsbewijzen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan je opzoeken welke bekwaamheidsbewijzen je nodig hebt om vakken te mogen geven.

Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs (VO)

Als een directie van oordeel is dat je over voldoende voorkennis beschikt, kan je ook aangeworven worden op basis van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.

Dit houdt in:

→   Je bent vakinhoudelijk niet specifiek opgeleid om het vak te geven.

→   Je hebt een diploma van educatieve master met specialisatie in andere vakdidactieken.

→   Je wordt verloond op masterniveau en komt in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) die je voorrang geeft op nieuwe personeelsleden en een vaste benoeming.

Voorbeeld: een educatieve masterstudent in de cultuurwetenschappen, afstudeerrichting geschiedenis volgt de vakdidactieken cultuurwetenschappen en geschiedenis en geeft na afstuderen het vak aardrijkskunde.

Ander bekwaamheidsbewijs (AND)

Uitzonderlijk kan een directie je aanwerven op basis van een ander bekwaamheidsbewijs.

Dit houdt in:

→   Je hebt het diploma van educatieve master nog niet op zak.

→   Je kan enkel beperkt in de tijd aangesteld worden.

→   Je wordt verloond op bachelorniveau en komt niet in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) die je voorrang geeft op nieuwe personeelsleden.

→   Deze leerkrachten voltooien de opleiding vaak als Leerkracht-In-Opleiding (LIO).

Databank bekwaamheidsbewijzen

Ben je benieuwd welke vakken je mag geven, check dan de databank bekwaamheidsbewijzen van het ministerie van onderwijs.

Heb je nog vragen over bekwaamheidsbewijzen? Neem contact op met Onderwijs Vlaanderen via onderwijsbevoegdheid.secundaironderwijs@vlaanderen.be

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook