LIO-traject verkorte eduma

Heb je reeds een job als leerkracht, maar heb je nog geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs? Ben je in het bezit van een masterdiploma? Volg de verkorte educatieve master met een aangepast leertraject als leraar-in-opleiding (LIO) waarin je je praktijkervaring deels kan inbrengen in de opleiding.

Instapvoorwaarden

Je kan instappen in het LIO-traject indien jouw lesopdracht aan volgende 2 voorwaarden voldoet: 

 • Je beschikt over een lesopdracht van minstens 152 lesuren op jaarbasis (ofwel minstens 4u per lesweek). 
 • Je beschikt over een lesopdracht in het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs.

Let op, beschik je over een lesopdracht in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)? Een LIO-traject is enkel mogelijk in de educatieve master in de cultuurwetenschappen, afstudeerrichtingen archeologie of kunstwetenschappen.  

Let op, beschik je over een lesopdracht in het Buitengewoon secundair onderwijs (BUSO), neem dan zeker contact op met educatievemaster@ugent.be om na te gaan of je in aanmerking komt voor een LIO-traject.

Jouw lesopdracht wijkt af van bovenstaande 2 voorwaarden? 

 • Je lesopdracht is kleiner dan 152 lesuren op jaarbasis in het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?
 • Je neemt een korte interim lesopdracht aan?
 • Je beschikt over een lesopdracht in het hoger onderwijs?

Bekijk jouw specifieke instapvoorwaarden en mogelijke LIO-faciliteiten.

Faciliteiten

Je volgt hetzelfde studieprogramma als een regulier student. Bekijk het studieprogramma.

Als LIO kan je een deel van de vakken op een alternatieve manier afwerken waarbij je jouw ervaring uit de werkplek maximaal kan inbrengen. Ontdek jouw LIO-faciliteiten per programmalijn: 

Theoretische vorming

Je hebt keuze tussen:  

 • Traject met opdrachtenportfolio: je werkt de 4 vakken af via een opdrachtenportfolio. Een beperkt aantal begeleidingssessies vervangen de avondlessen en examens. In de opdrachten koppel je de theorie uit de vakken aan de eigen lespraktijk. Je opdrachten dien je pas in in het tweede semester, je hebt dus meer mogelijkheid om te spreiden.
 • Regulier traject: je volgt de avondlessen en legt examens af volgens een regulier student. Je kan gebruik maken van de lesopnames om de leerstof los van tijd en ruimte te verwerken. Met het werkstudentstatuut kan je eventueel toegang vragen tot het inhaalexamen.

Vakdidactiek

De vakdidactische teams bepalen jouw traject. Houd rekening met verplichte aanwezigheden in de lessen vakdidactiek.

Met uitzondering van de talenvakdidactieken vinden de meeste lesmomenten plaats op woensdag, vrijdagavond of zaterdag.

Stage

Je toont in een stageportfolio (met observatieverslagen, lesvoorbereidingen, reflectieverslagen, enz.) aan dat je de eindcompetenties van de stage uit de opleiding op jouw school van tewerkstelling als LIO bereikt. 

Je wordt in dit leerproces begeleid door een mentor op jouw school van tewerkstelling én een stagebegeleider van de UGent.

Je kan de stage uit de opleiding volledig invullen met jouw eigen lessen indien jouw lesopdracht voldoet aan elk van onderstaande voorwaarden:

 • Je geeft minstens 340 lesuren op jaarbasis (ofwel 9u per lesweek).
 • Je geeft les aan een groep van minimum 10 leerlingen. 
 • Je lesopdracht omvat minstens 150u in de 2e-3e graad van het secundair onderwijs. 
 • Je lesopdracht omvat per opgenomen vakdidactiek minimaal 125u in vakken waarvoor je via de opleiding een vereiste bekwaamheid verwerft. Van deze 125u geef je minstens 76u in de 2e-3e graad.

Voldoet jouw lesopdracht niet aan één of meerdere van bovenstaande inhoudelijke voorwaarden? Dan loop je nog een beperkte reguliere stage.

Masterpraktijkproef

Je volgt het reguliere traject. Je kan zelf een onderwerp aanbrengen dat aansluit bij jouw lespraktijk. 

Keuzeruimte

 • Is je lesopdracht groot genoeg, namelijk 500 lesuren op jaarbasis? Opteer voor een uitbreidingsstage gebaseerd op jouw eigen lessen. 
 • Een bijkomende vakdidactiek met het oog op het verwerven van een extra vereiste bekwaamheid (voor een bijkomend vak waarin je les wil geven). Houd hierbij rekening met verplichte aanwezigheden in de les! 
 • Een onderwijsgerelateerd keuzevak. Je sluit aan bij reguliere studenten.

Begeleiding op de werkplek

De school waar je tewerkgesteld bent moet jou als LIO aanvaarden. Ze stelt een collega-leraar als (vak)mentor aan die jou begeleidt op school. 

Jouw mentor

 • ondersteunt je in het dagelijkse werk.
 • komt drie keer op klasbezoek, schrijft telkens een verslag en houdt daarna een feedbackgesprek.
 • stelt een eindevaluatie op aan het einde van jouw onderwijsopdracht. 

Als je in twee verschillende scholen een LIO-baan vervult, moet je per school een mentor hebben en krijg je op jaarbasis zes klasbezoeken.

Spreiding

 • Het LIO-traject omvat (net zoals het regulier traject) 60 studiepunten. Dit komt overeen met 1 jaar voltijds studeren. 
 • De combinatie van (je inwerken in) een lesopdracht met een LIO-traject is een hele uitdaging. Om de werkdruk te verlichten raden we jou aan het LIO-traject te spreiden over meerdere academiejaren. Let op, bij spreiding moet je elk schooljaar opnieuw een lesopdracht hebben.
 • Bij de samenstelling van jouw individueel spreidingstraject moet je rekening houden met één basisprincipe. Je kan pas inschrijven voor stage als je ook de overeenkomstige vakdidactiek gelijktijdig in jouw curriculum opneemt of hiervoor reeds geslaagd bent.
 • We bekijken samen met jou wat het best mogelijke en haalbare spreidingstraject is. Hierbij houden we rekening met jouw lesopdracht en persoonlijke situatie. 

Inschrijven

Voldoe je aan de voorwaarden om als LIO te starten, dan dien je naast je gewone inschrijving in de educatieve masteropleiding nog een aantal extra formaliteiten te vervullen:

 • Heb je al een definitieve lesopdracht voor komend schooljaar (2023-2024), meld je aan via onze LIO-applicatie. De stagecoördinator neemt contact met jou op en stippelt - in overleg met de verantwoordelijke(n) van de vakdidactiek(en) - jouw leertraject uit.
 • Meld je vóór de eerste lesweek van het academiejaar aan bij de vakdidactieken die je zal volgen. Hiervoor stuur je een mail naar de verantwoordelijk lesgever waarin je aangeeft dat je het vak als LIO wil volgen.
 • Je sluit een LIO-baanovereenkomst af met de opleiding en de school waar je als personeelslid tewerkgesteld bent.
 • De inschrijvingstermijn voor het LIO-traject loopt uiterlijk tot en met 15 oktober. Een uitzondering hierop kan je aanvragen bij de stagecoördinator via educatievemaster@ugent.be.

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook