Jouw lesopdracht voldoet niet aan de LIO-instapvoorwaarden

Beperkte lesopdracht of interim lesopdracht? 

Is jouw lesopdracht kleiner dan 152 lesuren op jaarbasis in het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs (minder dan 4u per lesweek)? Neem je een korte interim lesopdracht aan?

Je wordt niet toegelaten tot het LIO-traject. Bekijk het studieprogramma van het regulier traject. Aangezien je over een lesopdracht beschikt geniet je van volgende faciliteiten. 

  • Voor stage kan je vermindering aanvragen als je vakken geeft waarvoor je in de opleiding vereiste bekwaamheid verwerft. Per 6u lesopdracht kan je een vermindering van 1 stage-uur krijgen als je lesgeeft in een vak waarvoor je de vakdidactiek volgt. Geef je les in een vak waarvoor je in de opleiding geen vereiste bekwaamheid verwerft? Dan bekijken we jouw aanvraag voor stagevermindering op dossier. 
  • Voor vakdidactiek kan je voor de duur van jouw lesopdracht faciliteiten krijgen als LIO-student.

Je volgt het regulier traject voor de vakken uit de theoretische vorming en de masterpraktijkproef.

Breng educatievemaster@ugent.be en jouw vakdidactisch team op de hoogte van jouw (interim) lesopdracht.

Lesopdracht in het hoger onderwijs?

Professionele bacheloropleiding

Heb je een lesopdracht van minstens 152 lesuren op jaarbasis (ofwel 4u per lesweek) in een professionele bacheloropleiding? 

Je kan na dossieronderzoek toegelaten worden tot een aangepast LIO-traject. 

Als LIO volg je hetzelfde studieprogramma als een regulier student. Bekijk het studieprogramma.

Als LIO kan je een deel van de vakken op een alternatieve manier afwerken waarbij je jouw ervaring uit de werkplek maximaal kan inbrengen. Ontdek jouw LIO-faciliteiten per programmalijn: 

Theoretische vorming: 

Geen LIO-faciliteiten mogelijk. Je volgt de avondlessen en legt examens af volgens een regulier student. Je kan gebruik maken van de lesopnames om de leerstof los van tijd en ruimte te verwerken. 

Vakdidactiek: 

De vakdidactische teams bepalen jouw LIO-traject. Houd rekening met verplichte aanwezigheden in de lessen vakdidactiek.

Met uitzondering van de talenvakdidactieken vinden de meeste lesmomenten plaats op woensdag, vrijdagavond of zaterdag.

Stage:

De oriëntatiestage voltooi je als regulier student. 

Stage ABC: je loopt altijd een reguliere stage in de 2e-3e graad secundair onderwijs van

  • 10u indien je 1 vakdidactiek opneemt;
  • 20u indien je 2 vakdidactieken opneemt;
  • 21u (7u per gevolgde didactiek) indien je 3 vakdidactieken opneemt.

Let op, van zodra je 2 vakdidactieken opneemt, loop je stage in minimaal twee onderwijsvormen.

Je kan de resterende stage invullen op basis van jouw eigen lesopdracht. 

Je toont in een stageportfolio (met observatieverslagen, lesvoorbereidingen, reflectieverslagen, enz.) aan dat je de eindcompetenties van de stage uit de opleiding op jouw school van tewerkstelling en stageplaats bereikt. 

Je wordt in dit leerproces begeleid door een mentor op jouw school van tewerkstelling en/of stageschool én een stagebegeleider van de UGent.

Masterpraktijkproef:

Je volgt het reguliere traject. Je kan zelf een onderwerp aanbrengen dat aansluit bij jouw lespraktijk. 

Keuzeruimte

  • Is je lesopdracht groot genoeg, namelijk 500 lesuren op jaarbasis? Opteer voor een uitbreidingsstage gebaseerd op jouw eigen lessen. 
  • Een bijkomende vakdidactiek met het oog op het verwerven van een extra vereiste bekwaamheid (voor een bijkomend vak waarin je les wil geven). Houd hierbij rekening met verplichte aanwezigheden in de les! 
  • Een onderwijsgerelateerd keuzevak. Je sluit aan bij reguliere studenten. 

Academische opleiding 

Heb je een lesopdracht in een academische opleiding?

Je wordt niet toegelaten tot het LIO-traject. Contacteer educatievemaster@ugent.be om na te gaan of stagevermindering mogelijk is in jouw situatie.

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook