Directie Informatie- en Communicatietechnologie (DICT)

DICT is verantwoordelijk voor het ICT-beleid van UGent.

Door te bouwen, ondersteunen en vernieuwen zetten we onze schouders onder de UGent-doelstellingen en maken we het mee mogelijk dat kritische en onafhankelijke breinen zoals jij studeren, onderzoeken en werken aan UGent.

Directie ICT

 • Directeur: Abdella Bouharrak
 • Directiesecretariaat (voor administratieve vragen):
 • Logistiek: Bart Diependael

Team IT-Security

Teamleider: Michel Raes

Afdeling Gebruikersondersteuning

Afdelingshoofd: Steven Rogge

Team Support

Teamleider: Erwin Plancke

Team Training

Teamleider: Tim De Roeck

 • Organisatie ICT-trainingen voor personeelsleden

Team Sysadmin

Teamleider: Stijn Vermeulen

Afdeling Infrastructuur

Afdelingshoofd: Johan Van Camp

Team Datacenters

 • Beheer van de facilitaire omkadering voor servers en centrale netwerk hardware
 • Organisatie van de fysieke en virtuele hosting (colocatie) van vakgroepservers

Contacteer dit team op .

Team High Performance Computing

Het HPC team verzorgt scientific computing services voor onderzoekers van UGent, industrie en andere kennisinstellingen.

 • Gebruikersondersteuning
 • Training
 • Beheer en onderhoud van eigen infrastructuur
 • Outreach, marketing en promotie van supercomputing
 • Samenwerking met andere supercomputing centra

Contacteer dit team op hpc@ugent.be.

Team Netwerken en Telefonie

Team Systemen

 • Uitbouw en veiligstellen van de centrale dataopslag voor onderzoek en administratie
 • Beheer van de centrale virtualisatie- en toepassingsplatformen
 • Technische ondersteuning van de gebruikersadministratie, het toekennen van UGent accounts en authenticatiesystemen

Afdeling Onderzoeks- en bedrijfstoepassingen

Deze afdeling ontwerpt, ontwikkelt, beheert en ondersteunt softwaretoepassingen die een UGent-brede ondersteuning bieden aan de bedrijfsprocessen binnen onderwijs, onderzoek, dienstverlening en centraal beheer. 

Zes teams zetten zich hiervoor dagelijks in.

Team Onderzoeksadministratie

Teamleider: Jan Verhamme

Dit team stelt toepassingen ter beschikking van de onderzoeksgemeenschap van de UGent, zoals bijvoorbeeld:

 • de toepassing Gismo (Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek)

Team HR

Teamleider: Inge Mareels

Ontwikkeling, onderhoud en administratieve vereenvoudiging ten behoeve van:

 •  Selectieproces
 •  Aanwervingsadministratie
 •  Loopbaanadministratie: ziekte, structurele afwezigheden, verloven, pensioenen, uitdienst, …
 •  Loopbaanontwikkeling en -begeleiding: evaluatieproces, vorming, …
 •  Salarisadministratie

Team Financiën, logistiek, en SAP-technologie

Dit team:

 • Ontwikkelt en onderhoudt toepassingen ten behoeve van:
  • Financiën
  • Welzijn en Milieu
  • Financieel Projectbeheer
  • Studentenvoorzieningen
 • Beheert de SAP systemen op technisch vlak
 • Doet centraal beheer van de gegevensuitwisseling tussen diverse platformen

Team Beleidsinformatie

Dit team ontwerpt, ontwikkelt en beheert UGI. Dit is het ‘UGent Geïntegreerd beleidsInformatiesysteem’ ter ondersteuning van de beslissingsprocessen van de UGent in de context van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en centraal beheer.

UGI bevat:

 • financiële informatie
 • informatie over onderwijs
 • informatie over onderzoek

Team Data en Applicatie Services

Teamleider: Frank Meisschaert

Dit team werkt aan technische diensten of ‘services’ die in de oplossingen van de andere teams kunnen gebruikt worden. Voorbeelden zijn:

 • data services zoals database administratie
 • technische diensten zoals identiteitsbeheer, digitaal ondertekenen van documenten, koppeling met betaalsystemen, kaartbeheersystemen, ...

Daarnaast vult dit team ook de kerntoepassingen van UGent aan met:

 • kleinschalige toepassingen ter ondersteuning van secundaire bedrijfsprocessen (bv. voor verzekeringen, risicobeheer, wervingsmogelijkheden voor alumni, fondsenwerving, ...)
 • aangekochte software voor bv. het beheer van gebouwen, het facilitair beheer en de organisatie van congressen

Team Samenwerkings- en Communicatie Toepassingen

Dit team staat in voor:

 • de UGent website (inclusief telefoonboek)
 • het UGent intranet
 • Sharepoint toepassingen voor functionele en cross-functionele samenwerking
 • toepassingen ten behoeve van kennisdeling binnen de UGent, met onder meer onderwijstips en onderzoektips

Afdeling Onderwijstoepassingen

Afdelingshoofd: Toon Van Hoecke

Team Onderwijsadministratie

Teamleider: Evelyne De Cordier

Dit team richt zich in hoofdzaak op de automatisering van processen ten behoeve van onderwijsadministratie.

 • Ontwerp, ontwikkeling en beheer van OASIS (OnderwijsAdministratie en Student InformatieSysteem)
 • Ondersteuning van het roosterpakket TimeEdit

Team Elektronische leeromgeving

Teamleider: Toon Van Hoecke

 • Ondersteuning van het leerplatform Ufora
 • Ontwikkeling, monitoring en optimalisatie van de elektronische leeromgevingen Minerva en Zephyr
 • Ontwikkeling, monitoring en optimalisatie van de online toetsomgeving Curios
 • Ondersteuning bij meerkeuze-examens (MCE formulieren) en online examens
 • Ondersteuning bij vragen en/of opmerkingen:

Team Multimedia

 • AV-IT inrichting van les- en vergaderzalen
 • Kennisclips opnemen en monteren in onze opnamestudio's
 • Opname en livestreaming van hoorcolleges
 • Virtual classrooms
 • Collaboration rooms
 • Ondersteuning bij vragen en/of opmerkingen via 09 264 92 92 (van 8u tot 18u) en multimedia.ugent.be