Raad van Bestuur

Raad van BestuurBevoegdheden

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan en heeft uit dien hoofde de volheid van handelings- en bestuursbevoegdheid.
De Raad van Bestuur bepaalt ook de academische en administratieve organisatie van de universiteit.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor:

 1. het bepalen van de missie en de visie van de universiteit;
 2. het goedkeuren en eventueel aanpassen van het strategisch plan;
 3. het jaarlijks vastleggen, goedkeuren en eventueel aanpassen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 4. het bepalen van de organieke reglementen.

De Raad van Bestuur kan alle andere bevoegdheden toewijzen, delegeren of verder delegeren.
De Raad van Bestuur heeft de visie en de principes met betrekking tot bevoegdheidsverdeling aan de UGent goedgekeurd.

De bevoegdheidsdelegaties zelf zijn neergeschreven in delegatiebesluiten per directie. 

De subdelegaties van de faculteitsraden zijn eveneens door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Voorzitter: Geert Bourgeois
 • Rector: Rik Van de Walle
 • Vicerector: Mieke Van Herreweghe
 • Ondervoorzitter: Jimmy Koppen
 • Vertegenwoordigers zelfstandig academisch personeel:
  Christophe Verbruggen (plv. Roald Docter), Gert Vermeulen (plv. Joke Baeck), Peter Vandenabeele (plv. Roosmarijn Vandenbroucke), Frank Vermassen (plv. Hannelore Denys), Gert De Cooman (plv. Aleksandra Pizurica), Patricia Everaert (plv. Tom Vanacker), Siska Croubels, Tammy Schellens (plv. Bram De Wever), Christian Stevens (plv. Veerle Fievez), Jeroen Dewulf, Mieke Van Houtte (plv. Carl Devos), Ilse Derluyn (plv. Jelle Laverge)
 • Vertegenwoordigers assisterend academisch personeel:
  Dries Bostyn (plv. Ishka Desmedt), Femke De Backere (plv. NN), Tim Van Den Bossche (plv. Tess Goessens)
 • Vertegenwoordigers administratief en technisch personeel: 
  Hilde Dewulf (plv. Inge Huyge), Tim Joosen (plv. Alain Verbrugge), Jeroen Ongenae (plv. Roger Van Hecke) 
 • Vertegenwoordigers studenten:
  Tibo Roelants (plv. Pieter-Jan Debruyckere), Hadewig Claeys (plv. Mingqian Wang), Jens Hinderyckx
 • Vertegenwoordigers openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus:
  Mario Coppens (plv. Sabine Slegers), Isabelle De Clercq (plv. Katleen Haentjens), Christophe Dhaene (plv. Nele Dekeyser), Christel Geltmeyer (plv. Chris De Hollander), Simon Gheysen (plv. Stefaan D'Haeze), Isabelle Heyndrickx (plv. Filip Van Laecke), Jimmy Koppen (plv. Ann Brusseel), Chris Reniers (plv. Yves Derycke), Jos Vermeiren (plv. Ann Vancoillie), Peter Wieme (plv. Ann Vermorgen)  
 • Vertegenwoordigers UZ Gent:
  Wouter Degrève (plv. Anna Vantilborgh), Valerie Vinck (plv. Hilde Goedertier)

Leden met raadgevende stem

 • Regeringscommissaris: Erik Maes
 • Academisch beheerder: Mike Nachtegael
 • Logistiek beheerder: Jeroen Vanden Berghe
 • Gedelegeerd bestuurder UZ Gent: Eric Mortier

Secretaris

 • Dirk Van Haelter

Vergaderingen

De agenda, verslagen en notulen worden intern gepubliceerd..

Contact

Secretariaat Raad van Bestuur