Rector

Professor Rik Van de Walle is sinds 1 oktober 2017 rector van de Universiteit Gent. Zijn mandaat als rector loopt tot 30 september 2025.

Rik Van de Walle tijdens onthaalontbijtHij wordt als rector bijgestaan door vicerector Mieke Van Herreweghe.

Rector Van de Walle is geboren in 1970 en behaalde diploma's van burgerlijk natuurkundig ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen: natuurkunde aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent.

In 2001 werd hij voltijds docent en richtte hij het Multimedia Lab op, een van de stichtende onderzoeksgroepen van iMinds (sinds 2016 imec). Hij werd hoogleraar in 2004 en gewoon hoogleraar in 2010. Na een fusie van Multimedia Lab met twee andere onderzoeksgroepen werd het labo omgedoopt tot Internet and Data Lab (IDLab).

Van 2012 tot 2017 was Rik Van de Walle decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Rector Van de Walle is sinds 2016 lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (klasse Technische Wetenschappen). Sinds 2020 is hij ook voorzitter van CESAER.

Contact

Kabinet van de rector
Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
tel. 09 264 30 01/13
rector@UGent.be