Rekenhof

Het Rekenhof onderwerpt de UGent aan een financiële controle, een rechtmatigheids- en een doelmatigheidscontrole.

Het Rekenhof heeft ook een belangrijke informatietaak. Elk onderzoek dat het Rekenhof voert, mondt uit in een parlementair verslag.

Meer info