Aanvragen bruikleen voor externe tentoonstellingen

Werken van de Universiteitsbibliotheek Gent kunnen eventueel ontleend worden in het kader van een tentoonstelling.

Deze aanvragen zijn onderworpen aan strikte voorwaarden. Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen en een gedagtekend en voor akkoord ondertekend exemplaar bij uw aanvraag te voegen.

Een aanvraag moet daarnaast nog volgende concrete elementen bevatten:

  • titel en thema van de tentoonstelling;
  • inrichter van de tentoonstelling;
  • plaats en timing van de tentoonstelling;
  • argumentatie voor aanvraag van specifieke stukken.

Aanvragen voor tentoonstelling dienen minstens vier maanden voor aanvang van de tentoonstelling

gericht te worden aan:

Dries Moreels, Hoofdbibliothecaris

Universiteitsbibliotheek Gent

Rozier 9, 9000 Gent

tel. +32 9 264 94 55

libservice@ugent.be