Academisch Erfgoed

Academisch Erfgoed

In 2013-2014 wordt fase II uitgevoerd van het project Balans en perspectief. Verkenning en ontwikkeling van de erfgoedgemeenschap rond academisch erfgoed in Vlaanderen. UGent, KU Leuven, UA en VUB trekken het project. Als doelstellingen werden geformuleerd:

  1. Vooronderzoek naar een interuniversitair erfgoedportaal met topstukken en met collecties van academisch erfgoed
  2. Identificeren van bijzondere stukken in de collecties
  3. Uitbreiden van de reeds verwezenlijkte doorlichting: up-to-date houden en uitbreiding met erfgoedcollecties van hogescholen
  4. Organiseren van publieksactiviteiten om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van academisch erfgoed voor de specifieke doelgroepen en het brede publiek te vergroten
  5. Vormen van een netwerk van partners en experts die een bijdrage kunnen leveren aan de conservatie en ontsluiting van academisch erfgoed
  6. Identificeren en sensibiliseren van de erfgoedgemeenschap(pen) rondom academisch erfgoed
  7. Aansluiten op internationale ontwikkelingen op het vlak van academisch erfgoed

De voorstelling van het project vind je hier.

De Stichting Academisch Erfgoed Nederland, die een grote inspiratiebron is voor het Vlaamse project, stelt de website Academische collecties voor.

Op 25 & 26 september 2014 vind er in Amsterdam een werkconferentie over academisch erfgoed plaats.

 

logo_vlaamse_overheid logo_kunsten_erfgoed