Academisch Erfgoed

Oude instrumenten, modellen, wandkaarten, didactisch materiaal die in de weg staan?  Didactische of onderzoekscollecties aanmelden? 

Dat kan! Neem contact op met het Universiteitsarchief.

De UGent participeert samen met de Kuleuven, UA en VUB aan het project Balans en Perspectief: Interuniversitair Academisch Erfgoed (Vlaamse Gemeenschap).

Het project beoogt een coherente doorlichting van het huidige academisch erfgoed en streeft naar een doordacht beleid om met het Vlaamse academisch erfgoed aan te kunnen sluiten bij de internationale ontwikkelingen.