Pamfletten in het studentenarchief

1945 • oproep tot meer democratie n.a.v. de 1-mei viering

1946• pamflet gericht tegen het fascistische regime in Spanje onder Franco (oktober)

1950 • pamfletten rond de koningskwestie

1950 • pamflet algemene staking (faculteit geneeskunde)

1952 • meeting in verband met het Academisch ziekenhuis (december)

1955 • schooloorlog ontketend door minister Collard

1956 • solidariteit van de studenten met de bevolking van Hongarije

1966 • Leuven Vlaams

1967 • actie rond het restaurant door het Aktiekomitee Restaurant, tegen de stijging van de maaltijdprijzen (november) • begin van de actie Leuven Vlaams

1968 • Leuven Vlaams

1969 • maartbeweging (maart-april) • protest tegen de legertentoonstelling te Gent op 11 november (oktober-november)

1970 • staking van de Limburgse mijnwerkers • solidariteit met de stakende arbeiders van Sidmar (oktober) • kritiek op de voorgestelde verhoging van de maaltijd- en de huurprijzen (800 à 1000) • acties tegen de invoering van het V.S.O. (december en ook nog het volgende jaar) • protest van de Vlaamsgezinde studentenverenigingen tegen het invoeren van het principe van de 'Liberté du père de famille', d.w.z. de vrije keuze van het gezinshoofd over de onderwijstaal van zijn/haar kinderen te Brussel (december + ook nog in 1971)

1971 • begin van de acties rond de jonge zwarte kommuniste Angela Davis (maart ook nog in 1972) • voettocht Gent-Brussel door de studenten geschiedenis voor het behoud van het vak geschiedenis in het middelbaar onderwijs (29-30 maart) • protest tegen de wet Vermeylen-Dubois (over de raad van beheer) • protest tegen het verbieden van een toneelstuk in theater Arena • solidariteit met de stakende arbeiders van de Boelwerf-Temse • boycot van de eerste verkiezingen van de raad van beheer (december) • VIETNAM

1972 • protest tegen de situatie in Noord-Ierland (februari-maart) • protestacties rond de zaak Vrij en Vrolijk • staking van het personeel van het Academisch ziekenhuis tegen de geplande besparingen (oktober) • protest tegen de Wet Claes-Hurez (vanaf september) • VIETNAM

1973 • Op 18 januari wordt Dr. Peers te Namen aangehouden op beschuldiging van 320 abortussen. Dit leidt tot de oprichting van aktiekomitees in heel het land en verschillende acties door voorstanders van de legalisering van abortus • staking van de jobstudenten wegens het ontslag van een van hun collega's (februari) • boycot van de tweede verkiezingen van de raad van beheer (mei) • acties ter ondersteuning van de Gentse en Antwerpse dokwerkers tijdens de acht weken durende dokstaking (april-mei) en de daaropvolgende dokprocessen tegen arbeiders (oktober) • protest tegen het wetsontwerp 430 van minister Vranckx • protest tegen de handelstentoonstelling Brasil-Export (november) • solidariteitsacties met de studenten en de arbeiders die in Griekenland opkomen tegen de dictatuur + veroordeling van de houding van de Belgische regering en de rol van de NATO in deze kwestie (november) • protest tegen de plannen van Van Den Boeynants om een beroepsleger te vormen en de militaire budgetten te vergroten (vanaf februari) • kritiek op de samenstelling en de werking van de Sociale Raad (ook nog in 1974) • VIETNAM

voorbeeld pamflet1974 • actie tegen de kamercontrole in de homes (maart-april) • protest tegen de vertoning van de film green berets, over het optreden van de Amerikaanse elitetroepen in Vietnam (september) + VIETNAM • beroering rond de benoeming van Van Spaendonck in de diergeneeskunde (oktober) • beroering rond de opvoering van het toneelstuk "Verschaeve" en rellen tussen linkse en rechtse studentenbewegingen (oktober-november) • acties tegen de 30 miljard (plan om dertig miljard te besteden voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen) 1975 • kritiek op het verloop van het examen voor radio-omroeper, nieuw examen (januari) • protest tegen wetsvoorstel Decroo-Humblet

1976 • kritiek op de verkoopspraktijken van Nestlé in de derde wereld

1977 • protest tegen politieoptreden en gerecht in verband met de "Stovebuisaffaire" (januari) • protest tegen de medische beurs en de farmaceutische industrie (januari) • Protest rond het "busproces", studenten die aangehouden werden op 17 maart '76 op weg naar een betoging in Antwerpen tegen het verplichte psychiatrisch onderzoek van Amada-dokter Kris Merckx • kritiek op de verhoging van de maaltijdprijzen (45,- à 50,-) • Acties rond het Egmontpakt • ruzie tusen V.N.S.U. en V.V.S. • V.V.S.-Congres (april) • Protest tegen het verbieden van een Rooie Vlinder affiche door rektor Hoste (oktober)

1978 • Acties rond het beroepsverbod van de Leuvense professor De Batselier, gekoppeld aan het protest tegen de op til zijnde onderwijshervormingen (februari) • V.V.S.-Congres (april) • Acties rond het Egmontpakt • protest van de studenten geneeskunde omtrent het tekort aan personeel waardoor practica niet kunnen doorgaan • beroering rond de arbeidscontracten van de jobstudenten (november-januari '79) • Begin actie 10.000: begin van het protest tegen de verhoging van het inschrijvingesgeld naar 10.000 frank voor niet-beursgerechtigde studenten. Dit protest werd ook gekoppeld aan andere eisen: geen volmachten, behoud van werkzekerheid en werkingskredieten, gelijk statuut NUHO-Unief, verbetering van het beurzenstelsel, geen studieleningen en kosteloos onderwijs.

1979 • kritiek op de verhoging van de maaltijdprijzen • protest van de studenten PPW tegen de verouderde cursussen • actie 10.000 • bezetting van de Rijksnormaalschool (maart)

1980• homo-en lesbiennedag op 28 juni • protestakties tegen de situatie in Noord-Ierland en solidariteit met de hongerstakers van de H-block en Armagh gevangenissen (november-december en ook nog in het voorjaar van 1981)

1981 • protest van de studenten geschiedenis tegen de lessen van Ghijsbrecht en voor een sanctiesysteem gericht tegen professoren (januari) • Incidenten tussen linkse en rechtse studentenverenigingen naar aanleiding van een Zuid-Afrika meeting, georganiseerd door het NSV (februari) • protest tegen de sluiting van de HIKO-bibliotheek wegens besparingen (maart) • opnieuw een boycotactie naar aanleiding van de verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers van de Raad van beheer op 12 mei, als protest tegen de samenstelling van die raad (maart - mei) • betogingen tegen de plaatsing van kernwapens in België

1982 • protest van de geneeskunde tegen het voorstel van Dehaene om de opleiding te verlengen met een periode van 2 jaar "beroepsuitoefening" (januari) • solidariteit met de lesbische lerares Eliane Morissens, die in hongerstaking ging omwille van het beroepsverbod dat haar werd opgelegd nadat ze in een televisieprogramma (RTBF, okt. 1980) openlijk was uitgekomen voor haar seksuele geaardheid (vanaf januari) • protest tegen de besparingsmaatregelen voor het onderwijs van minister Collard (maart en oktober) • protest tegen de besparingsmaatregelen Coens

1983 • protest tegen de besparingsmaatregelen van de regering Martens V

1984 • diskussie rond de wettelijkheid van het verlenen van vrijstellingen aan bissers; arrest-Bruynseraede • solidariteit met de stakende mijnwerkers in Groot-Brittannië

1986 • protest tegen de besparingsmaatregelen van de regering Martens VI

1987 • solidariteit met de stakende arbeiders van Sidmar (februari) • acties tegen wetsvoorstel De Bondt, ontwerpdecreet Bosmans en KB Eyskens-Coens (oktober-november) • vraag naar het opstellen van een kamerreglement, een aantal regels waaraan studentenkamers moeten voldoen, naar aanleiding van de dood van student Jan Flamey ten gevolge van een koolstofmonoxide-vergiftiging (december en januari '88)

1988 • protest tegen Clausule 28, een clausule in de Britse wet op plaatselijke besturen, die elke positieve informatie rond homoseksualiteit verbiedt

1990 • acties rond de golfoorlog in Irak (najaar 1990 en voorjaar 1991) • protest tegen het Decreet Coens voor het onderwijs; woensdag 12 december was er een nationale betoging in Brussel (december)

1998 • protestacties van de Sans Papiers tegen het door de overheid gevoerde asielbeleid, en dit naar aanleiding van de dood van de vluchtelinge Semira Adamu (en begin 1999)