Dietsch Studentenverbond (DSV)

1. Naam: Dietsch Studentenverbond

2. Afkorting: DSV

3. Zie ook: Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond

4. Oprichting: 1922

5. Afschaffing: 1941

6. Inhoud: De studentenafdeling van het neutrale Algemeen Nederlands Verbond en het overkoepelende Algemeen Nederlandsch Studentenverbond voldeden niet aan de Groot-Nederlandse politieke idealen van vele studenten. Naar analogie van de Dietse Bond werd in juli 1922 het DSV te Utrecht opgericht. Reeds in 1923 werden nauwe banden gesmeed met het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV). Tot 1940 zouden deze organisaties het studentencontact in Groot-Nederlandse zin onderhouden. DSV stond ook in voor de organisatie van studentencongressen, studiedagen en reizen naar Vlaanderen.

7. Aangesloten bij:

8. Kleuren:

9. Website:

10. Tijdschrift: Dietsche Orde (1932-1933), Schouw (1933-1934)