Online collectieportaal

ARCHIT

UGent plaatste oktober 2021 de ARCHIT-omgeving in productie. ARCHIT is het archiefsysteemlandschap van de UGent waarin twee bouwstenen centraal geplaatst worden: het GIAS-platform enerzijds en DAV anderzijds. GIAS is het Gemeenschappelijk Informatie- en Archiefbeheersysteem van stad Gent en eGOV Oost-Vlaanderen. Het Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) levert het serieregister én het digitaal depot aan. UGent zette binnen ARCHIT een eigen, losstaande UGIAS-omgeving op.

Midden november 2021 zijn we gestart met het klaarstomen van alle archiefinventarissen, alle ISAAR-fiches en ISDF-fiches, alle aanwinsten, aanwinstendossiers en selectieregels voor de import in de ARCHIT-omgeving.

Er ligt maw heel wat werk op de plank waarvan we de komende maanden graag werk maken. We hopen voorjaar 2022 te landen met deze actie. Contacteer ons gerust met al uw vragen en suggesties.

   

Ook interessant: We loodsten meerdere Records-In-Context-principes binnen in onze vernieuwde werking:

1.      Archieven beschrijven … what’s in a name

Binnen UGIAS gaan we flexibel om met het concept ‘archief’. Zowel volledige archieven als collecties, series, losse stukken of onderdelen van archiefstukken kunnen opgenomen worden. Het klassieke archievenoverzicht kan opgemaakt worden, maar is niet langer het vertrekpunt.

Alle archiefeenheden staan op zich en kunnen desgewenst onderling gelinkt worden. Dit kan zowel hiërarchisch (dmv een boomstructuur) als relationeel opgebouwd en/of getoond worden.

2.      Geen Archieven zonder Actoren of Functies … can’t live without you

Bovenal kunnen alle archiefeenheden gekoppeld worden aan UGent-actoren en UGent-functies of gelinkt worden aan externe websites zoals Wikipedia, Archiefpunt Vlaanderen of eender ander archief-, museum- of bibliotheeksysteem.

De actor- en de functiemodule binnen GIAS is eveneens a la RIC geconfigureerd.

Dit betekent concreet dat binnen de actormodule zowel organisaties (bestuur, administratie, verenigingen, enz.), personen, (studenten, alumni, professoren,, UGent-medewerkers, … als ‘positions’ en ‘systems’ kunnen beschreven worden.

Met ‘positions’ kunnen we mandaten of organisatie-eenheden beschrijven, zoals een rector, vicerector, een faculteit, een vakgroep, een opleidingscommissie, enz.

In ‘systems’ beschrijven we alle supercomputers, servers en databanken die al dan niet langer actief in gebruik zijn.

De functies worden binnen ARCHIT op zijn ruimst ingevuld worden: functies, gebeurtenissen, evenementen, opleidingen, disciplines, dossiers, verhalen, … kunnen stuk voor stuk beschreven worden en gelinkt worden aan de relevante archiefeenheden.