UGent-onderzoekers op Campus Brugge

Zelfstandig academisch personeel

Sven Biscop

 • Professor in de politieke wetenschappen, GIIS (Ghent Institute for International Studies), vakgroep Politieke Wetenschappen, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Promotor van het project 'The EU and the Quest for Regional Order in a Disordered World'
  Het project analyseert de politieke, economische en veiligheidsvoorwaarden voor een stabiele regionale orde en de rol van de SDG (Sustainable Development Goals), de rol van regionale organisaties hierin en het beleid van de EU en de VN, aan de hand van drie regiostudies (Midden-Oosten en de Golfregio, Zuidoost-Azië en Centraal-Azië).
 • sven.biscop@ugent.be
 • T 02 213 40 23

Carl Devos

 • Professor Politieke Wetenschappen, Vakgroep Politieke Wetenschappen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Voorzitter van de Vakgroep Politieke Wetenschappen
 • Vertegenwoordiger van de UGent in West-Vlaanderen
 • T 09 264 97 33 (secretariaat Vakgroep Politieke Wetenschappen)
 • T 056 24 12 10 (secretariaat Campus Kortrijk)

Ine Lietaert

 • Professor Global Governance and Regional Integration (topic: migration governance), UNU-CRIS
 • Professor Internationaal Sociaal Werk, vakgroep Sociaal Werk and Sociale Pedagogiek, faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen
 • Ine.Lietaert@UGent.beilietaert@cris.unu.edu
 • T 09 264 62 82

Glenn Rayp

 • Research fellow UNU-CRIS: o.m. actualisering en uitbouw van het RIKS (Regional Integration Knowledge System) en lid van het VN-netwerk over migratie.

De ambitie van het RIKS-platform is het centrale punt te worden in de informatieverzameling en -uitwisseling over regionale-integratieprocessen en de ontbrekende schakel te vormen tussen de verschillende regionale initiatieven om informatie te bieden over regionale integratie en samenwerking.  Het is zowel een centraal instrument voor wetenschappelijk onderzoek over regionale integratie als voor informatieverstrekking aan een breder geïnteresseerd publiek.

 • Coördinator UGent bij UNU-CRIS, vertegenwoordiger UGent in het MOU-comité (UNU, VUB en UGent)
 • Professor internationale economie, vakgroep Algemene Economie, faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • glenn.rayp@ugent.be of grayp@cris.unu.edu
 • T 09 264 34 95 (UGent); 050 47 11 03 (UNU-CRIS)

Ilse Ruyssen

 • Professor internationale migratie, vakgroep Algemene Economie, faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Promotor AMIREG-project
  AMIREG doet onderzoek naar de oorzaken van de interne en internationale migratie in Oost- en West Afrika tussen 2007 en 2016, en in het bijzonder de financiële stimulansen en beperkingen. Het onderzoekt ook de effectiviteit van regionale akkoorden over menselijke mobiliteit die het gevolg is van lokale geopolitieke schokken.
 • ilse.ruyssen@ugent.be
 • T 09 264 42 08

Doctorassistenten

Sarah Delputte

 • Doctor-assistent  CEUS (Centrum EU Studies), vakgroep Politieke Wetenschappen, faculteit Politieke  en Sociale Wetenschappen
 • Promotor van het project 'Parlementaire deliberaties in interregionale relaties'
  Dit project analyseert de discussies over klimaatverandering van het Europese parlement met de vertegenwoordigingen van de ACP-landen, de mediterrane regio (UFM), Latijns-Amerika en de oostelijke buurlanden van de EU in interregionale parlementaire vergaderingen (EU-ACP-JA; PA-UFM, EUROLAT en EURONEST). Het doel? De rol en de effectiviteit evalueren van de parlementaire diplomatie van de EU en van de interparlementaire samenwerking.
 • T 09 264 68 59

Wetenschappelijk personeel FWO

Samuel Standaert

 • Lid stuurgroep actualisering en uitbouw RIKS
 • Postdoctoraal MSCA fellow, vakgroep Algemene Economie, faculteit Economie en Bedrijfskunde

Doctoraatsbursalen

Els Bekaert

 • Doctoraatsbursaal, vakgroep Algemene Economie, faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Onderzoek naar mobiliteit als menselijke  gezicht van klimaatverandering: analyses van heterogeniteit in klimaatmigratie en beleidskaders. Het onderzoek tracht een beter inzicht te brengen in de gedifferentieerde impact van klimaat op migratiegedrag (zowel intern als internationaal) voor verschillende landen. 
 • Promotor: prof. Ilse Ruyssen
 • els.bekaert@ugent.be, ebekaert@cris.unu.edu
 •  T  050 47 13 05 (UNU-CRIS)  

Reinhilde Bouckaert

 • Doctoraatsbursaal CEUS (Centrum EU Studies), vakgroep Politieke Wetenschappen, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Analyseert en vergelijkt de klimaatdebatten in de parlementaire vergaderingen van de EU met de Unie voor de Mediterrane gebieden, de ACP landen, Latijns-Amerika en de Oostelijke buurlanden (PADIRE).
 • reinhilde.bouckaert@ugent.be, rbouckaert@cris.unu.edu
 • T 050 47 11 02 (UNU-CRIS)

Sofie Vereycken

 • Doctoraatsbursaal CM&ER (Centrum voor Milieu- en Energierecht); vakgroep Internationaal, Europees en publiek recht; faculteit Recht en criminologie
 • Onderzoek naar de inspraak in besluitvorming omtrent milieu-aangelegenheden binnen de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe; verdrag van Aarhus) in het algemeen en de praktijkwerking hiervan in Vlaanderen in het bijzonder. Het onderzoek beoogt te bepalen hoe en in welke mate milieudemocratie gerealiseerd wordt en (juridische) oplossingen voor eventuele problemen te formuleren.
 • Promotor: prof. dr. Luc Lavrysen
 • ,
 • T 09 264 69 27 (UGent); T 050 47 12 09 (UNU-CRIS)

Elke Verhaeghe

 • Doctoraatsbursaal CEUS (Centrum EU Studies), vakgroep Politieke Wetenschappen, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Onderzoek naar de Vrijwillige Partnerschapsakkoorden (VPA's) tussen de EU en houtproducerende landen als onderdeel van het Europese Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) initiatief. Het onderzoek poogt om de variatie tussen de VPA's in kaart te brengen en te verklaren, alsook om hun impact in houtproducerende landen na te gaan.
 • ,
 • T 09 264 69 50 (UGent); 050 47 13 00 (UNU-CRIS)