Professor Dave Goulson

Professor Dave Goulson, van de University of Sussex, is gespecialiseerd in ecologie en het behoud van insecten. Als wetenschapper is hij uitgegroeid tot een wereldtopper die erg begaan is met het behoud van de hommelpopulatie en de popularisering van onderzoek en de doorstroming ervan naar de maatschappij.

Save a bee today, save the world tomorrow

"Als je met Dave spreekt of hem hoort spreken, dan valt onmiddellijk zijn passie op voor insecten en de gezondheid van onze maatschappij. In het bijzonder voor de biodiversiteit van onze leefomgeving. En hij heeft reeds vele mensen, jong en oud, over de ganse wereld geïnspireerd ."

Het is duidelijk dat duurzaamheid en biodiversiteit twee kernwoorden zijn van professor Dave Goulson, en ze sluiten ook perfect aan bij de ambities van de UGent.

Professor Guy Smagghe, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, is promotor van dit eredoctoraat.

Laudatio voor professor Dave Goulson aan het bijenhotel in de Bourgoyen-Ossemeersen. Dit bijenhotel werd in 2010 door Stad Gent gebouwd naar aan leiding van het “Jaar van de Bij”. Het gaat om een reeks modules van houten kisten met daarin takjes, twijgjes en houtblokken met daarin allerlei diktes van diepe gaatjes geboord waar bijen hun eitjes in kwijt kunnen.

De man die de hommel wil redden (en ons inspireert hetzelfde te doen)

Hommeldokter Dave Goulson zet zich al jaren in om de met uitsterven bedreigde hommel te redden. Pionierswerk, dat hem een eredoctoraat aan de UGent en lof van zijn promotor professor Guy Smagghe oplevert: “De interesse in bijen en hommels is internationaal gegroeid en dat is voor een stuk aan hem te danken.”

Professor Dave GoulsonEredoctor Dave Goulson:

"Hommels zorgen voor de bestuiving van bloemen waar heel wat gewassen die wij eten afhankelijk van zijn. Het dalen van die populatie heeft daarom ook een grote economische impact."

Lees hier het interview

Dankwoord