Lezingen - De anger turn: Tijd voor meer woede in de filosofie? Intersectioneel feminisme: Vierde golf of nieuwe breuklijn?

Op deze avond vinden twee lezingen plaats:

“De anger turn: tijd voor meer woede in de filosofie?”

Woede lijkt de laatste jaren een steeds prominentere plaats in onze samenleving in te nemen. Zeker kwade vrouwen laten van zich horen, in bewegingen als #MeToo en de women’s marches maar ook Black Lives Matter en Youth for Climate. In deze lezing - verzorgd door onderzoeker Sigrid Wallaert (UGent) - wordt nagegaan of er sprake is van een anger turn: een plotse aanwezigheid van een specifieke soort woede op verschillende vlakken in de samenleving. Waar komt die anger turn vandaan, wat betekent ze, en wat kunnen we ervan opsteken in de filosofie?

Intersectioneel feminisme: vierde golf of nieuwe breuklijn?

Al in 2008 omschreef Kathy Davis intersectionaliteit, ofwel kruispuntdenken, als een ‘buzzword’, en vandaag geldt dit des te meer. Sociale bewegingen maar ook evenementen, organisaties en bedrijven verwerken ‘intersectionaliteit’ in hun missieverklaringen - maar wat betekent intersectionaliteit nu precies? En wat betekent het voor hedendaags feminisme? Daarover bestaat in zowel de academische als de activistische wereld intense discussie. Door sommige feministen werd intersectionaliteit verwelkomd als de interventie die een einde moest maken een feministische geschiedenis van exclusie. In de praktijk blijkt de feministische benadering van inzichten uit intersectionele theorievorming toch eerder ambigu. In deze lezing door onderzoeker Sofie Avery (UGent) zullen we stilstaan bij hedendaagse discussies over de term en de relaties tussen intersectionaliteit en feministisch denken.

Deze lezingen vinden plaats in het kader van de lezingenreeks: Filosofie zkt. Verandering. Een reeks gesprekken over inclusie, activisme, dekolonisering en intersectioneel feminisme.

Wanneer

Dinsdag 28 maart van 19:30-21:15

Waar

Campus Boekentoren, Auditorium 4 - Jaap Kruithof, Blandijnberg 2, 9000 Gent

Voor wie

Toegankelijk voor iedereen, binnen en buiten UGent

Meer info en inschrijven

Inschrijving is verplicht via Humanities Academie

Contactpersonen

Sofie Avery (Sofie.Avery@ugent.be)

Sigrid Sterckx (Sigrid.Sterckx@UGent.be)