Missie en aanpak Green Office Gent

Green Office Gent was de eerste Green Offices in België. Inmiddels heeft elke Vlaamse Universiteit en verschillende hogescholen een Green Office en zijn er wereldwijd al 71. Green Office Gent bestaat uit 15 studentmedewerkers die elk 8 uur per week werken aan duurzaamheid & diversiteit en inclusie aan de Universiteit Gent. Het team werkt samen met beleidsmedewerkers en geeft vorm en versterkt het duurzaamheidsbeleid door duurzaamheidsprojecten te initiëren en te coördineren, te experimenteren en te verbinden. De Green Office is het centraal aanspreekpunt rond duurzaamheid.

Missie Green Office Gent

Green Office Gent wil het duurzaamheidsbeleid van de UGent vormgeven en versterken door

  • het duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden met beleidsvoorbereidend werk, door duurzaamheidsacties te initiëren en te coördineren én door op een constructieve manier en in dialoog druk te zetten.
  • experimenten op te zetten en voor te lopen, om zo een katalysator te zijn voor een duurzame transitie en de geleerde lessen in te bedden in beleid.
  • een platform uit te bouwen zodat iedereen die begaan is met de duurzaamheidsuitdagingen elkaar kan vinden en duurzame inspanningen gebundeld en versterkt kunnen worden.
  • een kader te scheppen en ondersteuning te bieden waardoor het goed voelt om zelf aan de slag te gaan.

Green Office Gent, een internationaal concept

Een Green Office (GO) is een platform voor duurzaamheid dat door studenten wordt opgestart en gerund en door personeel van de universiteit of hogeschool wordt ondersteund. Het primaire doel van een Green Office is om ervoor te zorgen dat de instelling verduurzaamt in al haar facetten. Op deze manier maken GO’s duurzame initiatieven binnen de hoger onderwijsinstelling meer zichtbaar. Hiermee wordt de betrokkenheid van studenten bij duurzaamheid gestimuleerd. 

Het Green Office Model van de Green Office Movement bestaat uit 6 principes:

  • bestaat uit studenten en personeel;
  • heeft als doel om duurzaamheid te stimuleren in de hoger onderwijsinstelling;
  • ontvangt ook middelen om dit te bereiken;
  • is geïntegreerd in de organisatorische structuur van de instelling;
  • werkt samen met interne en externe partijen;
  • leert hoe deze verandering bewerkstelligd kan worden door training.

Een Green Office heeft een unieke positie omdat het zowel kenmerken bevat van een “traditioneel” duurzaamheidsprogramma van een hoger onderwijsinstelling, als van een studentenorganisatie. Ze hebben als doel om duurzaamheid door te laten dringen in alle facetten van een universiteit of hogeschool, zowel in onderwijs en onderzoek als in de organisatie en de bedrijfsvoering.