Biodiversiteitsplan 2020-2030

De UGent kan als grote grondeigenaar met een visionair beleid op vlak van groen en biodiversiteit een verschil maken. Bovendien zorgt groen voor meer aantrekkelijke campussen voor studenten, personeel en bezoekers/passanten. Lees hier het biodiversiteitsplan 2020-2030 .

Doelstellingen

De UGent behoudt en versterkt het groen en de biodiversiteit op terreinen waar ze verantwoordelijk voor is. Daarbij realiseert ze vooruitgang in zowel de kwantiteit als de kwaliteit, op campus- en op instellingsniveau en gebruikt dus een ‘net gain’ (nettowinst) aan groen en biodiversiteit als uitgangspunt.
Dit betekent dat de UGent:

  • het aanwezige groen en biodiversiteit op haar terreinen behoudt;
  • werkt aan een uitbreiding en kwaliteitsverhoging van het groen op haar campussen;
  • groen en biodiversiteit als een volwaardige leidraad gebruikt bij beleidsbeslissingen.

Strategisch kader

Om met concrete doelstellingen en acties het biodiversiteitsplan te realiseren, worden vijf strategische pijlers naar voor geschoven:

1. aangepaste inrichting en beheer van groen en biodiversiteit op de campussen;
2. integratie en verankering van groen en biodiversiteit in beleidsbeslissingen over ontwikkelingsprojecten;
3. meten en opvolgen;
4. communicatie en betrokkenheid;
5. inzetten van UGent-expertise via een werkgroep biodiversiteit.

Opvolgingsrapporten