Energiebeleidsplan 2020-2030

De klimaatverandering noopt tot drastische maatregelen. De EU heeft zich ertoe verbonden om, in uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs, CO2-neutraal te zijn tegen 2050. Dit betekent een quasi volledige transitie naar hernieuwbare energie, een stop op het verder gebruik van fossiele energie en een zeer sterke reductie van de energievraag. Verschillende beslissingen die nu genomen worden, moeten al rekening houden met die transitie, zeker op het vlak van infrastructuur die decennialang in gebruik zal zijn. Lees hier het volledige energiebeleidsplan 2020-2030.

Doelstellingen

De UGent engageert zich om klimaatneutraal te zijn tegen 2050 en maakt deze ambitie concreet voor de komende 10 jaar, met volgende doelstellingen (BC 28/6/2019):

  • de UGent reduceert de totale CO2-uitstoot t.g.v. gebouwverwarming en elektriciteitsvoorziening tegen 2030, overeenkomstig de doelstellingen van de Europese Green Deal;
  • het energieverbruik vermindert jaarlijks met 2,5% door een efficiënter ruimte- en energieverbruik;
  • de UGent bouwt en renoveert vanaf nu (2019) fossielvrij.

Strategisch kader

Om bovenstaande doelstellingen te behalen, is een ambitieus actieplan nodig. Dit bevat studiewerk, investeringsmaatregelen en maatregelen om te komen tot een gedrags- en systeemverandering. Het is opgebouwd rond 2 pijlers, nl.:

  • energie-efficiëntie
  • investeringen in groene energie

Opvolgingsrapporten