Richtlijnen ultravriezers

Wist je dat ultravriezers elke dag evenveel energie verbruiken als twee huishoudens per jaar?  

De aanwezigheid van vele individuele vriesinstallaties vergt erg veel energie. Een -80°C-vriezer verbruikt jaarlijks 5000 à 6000 kWh (vergelijkbaar met het energieverbruik van een modaal Vlaams gezin). Als we het energieverbruik drastisch willen reduceren, waartoe de UGent zich geëngageerd heeft in haar energiebeleidsplan, moeten we niet enkel investeren in duurzame en fossielvrije gebouwen, maar moeten we ons ook focussen op een rationeel gebruik van energieverslindende toestellen, waaronder deze ultravriezers. Daarom gelden volgende richtlijnen:

  • Beperk de stockage in het labo tot de werkhoeveelheden. Voor langdurige stockage moet gebruik gemaakt worden van de centrale opslagplaatsen (MLM collecties, maar ook dierlijk materiaal, bacteriecollecties, …). Om hierin meer te sturen, besliste de UGent om tellers te plaatsen op alle individuele ultravriezers om de kosten inzichtelijk te maken en deze ingeval van vermijdbaar en buitensporig verbruik te kunnen doorrekenen.
  • Bekijk de mogelijkheid om een vriezers samen aan te kopen of te gebruiken met meerdere onderzoeksgroepen. Dit bespaart niet alleen kosten in verbruik, maar ook in aankoop en onderhoud.
  • Laat de werkingstemperatuur afhangen van het type materiaal. Niet alles hoeft op -80°C bewaard te worden! De Universiteit van Boulder, Colorado stelde een lijst samen van 119 biologische samples die kunnen bewaard worden op -70°C of warmer. Een vriezer op -70°C heeft 25 à 35% minder energieverbruik dan een vriezer op -80°C.  Zie ook de fiche '-70 is the new -80'.
  • Ontdooi elke ultravriezer jaarlijks. Het gevormde ijs neemt plaats in en zorgt voor een hoger energieverbruik. Maak van de gelegenheid gebruik om alles te ordenen en ongekende of onnodige producten weg te doen; hierdoor wordt opnieuw plaats gecreëerd.

Centrale biobanken

Interessante links