Richtlijnen ultravriezers

Wist je dat ultravriezers elke dag evenveel energie verbruiken als twee huishoudens per jaar?  

De aanwezigheid van vele individuele vriesinstallaties vergt erg veel energie. Een -80°C-vriezer verbruikt jaarlijks ongeveer 6500 kWh (vergelijkbaar met tweemaal het energieverbruik van een gemiddeld Vlaams gezin). Als we het energieverbruik drastisch willen reduceren, waartoe de UGent zich geëngageerd heeft in haar energiebeleidsplan, moeten we niet enkel investeren in duurzame en fossielvrije gebouwen, maar moeten we ons ook focussen op een rationeel gebruik van energieverslindende toestellen, waaronder deze ultravriezers. Daarom gelden volgende richtlijnen:

  • Bekijk de mogelijkheid om een vriezers samen aan te kopen of te gebruiken met meerdere onderzoeksgroepen. Dit bespaart niet alleen kosten in verbruik, maar ook in aankoop en onderhoud.
  • We raden een ultravriezer aan met een stirlingmotor (bijvoorbeel Stirling Ultracold Model SU780XLE). Zo'n ultravriezer is duurder in aankoop in vergelijking met een klassiek model, maar verbruikt tot 25%-30% minder elektriciteit. De totaalkost van een ultravriezer met stirlingmotor is veel lager dan dat van een klassiek model. Als extra bonus gebruiken deze ultravriezers een koelmiddel met een lage GWP (Global-warming potential), waar klassieke ultravriezers gefluoriseerde koelgassen nodig hebben die een hoge GWP hebben.
  • Laat de werkingstemperatuur afhangen van het type materiaal. Vele materialen kunnen bijvoorbeeld op -70°C bewaard worden! Een vriezer op -70°C heeft 25 à 35% minder energieverbruik dan een vriezer op -80°C. De Universiteit van Boulder, Colorado stelde een lijst samen van 119 biologische samples die kunnen bewaard worden op -70°C of zelfs warmer.  Een back-up vriezer kan op -50°C. De vakgroep 'Plantenbiotechnologie en bio-informatica (WE09)' heeft alle ultravriezers op -70°C ingesteld. Zie voor meer informatie ook de fiche '-70 is the new -80'.
  • Ontdooi elke ultravriezer jaarlijks. Het gevormde ijs neemt plaats in en zorgt voor een hoger energieverbruik. Dit bespaart ongeveer 20% in energieverbruik. 
  • Maak bij het jaarlijks ontdooien van de gelegenheid gebruik om alles te ordenen en ongekende of onnodige producten weg te doen; hierdoor wordt opnieuw plaats gecreëerd.
  • Gebruik voor langdurige stockage de centrale UGent biobank.
  • Om het elektriciteitsverbruik te monitoren besloot de UGent om tellers te installeren op alle individuele ultravriezers om de kosten transparant te maken en deze eventueel door te rekenen bij onnodig of overmatig verbruik.

Centrale biobanken

Interessante links