Green Deal Eiwittransitie

Vlaamse Green Deal Eiwittransitie

Het doel van de Vlaamse Green Deal Eiwittransitie is om de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in de Vlaamse consumptie te verbeteren met het zicht op een verhouding van 40/60 dierlijke/plantaardige eiwitten tegen 2030. Daarnaast willen we een vermindering van de totale inname van eiwitten bekomen om overconsumptie te vermijden. 

  • De Green Deal zal vier jaar in beslag nemen en loopt af op 1 april 2025. Jaarlijks wordt er een voortgangsrapportage en evaluatie voorzien.
  • De Green Deal is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis tussen de partijen die het document ondertekenen. 
  • De Green Deal is ook vooral een middel om een netwerk uit te bouwen en zo samen met andere partners aan de slag te gaan. 

Ambitie van de UGent

Binnen dit project slaan onderzoeksgroepen, afdeling milieu en afdeling maaltijdvoorzieningen de handen in elkaar. De betrokken partners coördineren voor de UGent de uitwerking van een eiwittransitieplan 2021- 2050, in overeenstemming met de andere transitieplannen binnen het UGent Klimaatplan. In dit transitieplan worden doelstellingen, acties, meetbare indicatoren en de manier waarop de monitoring kan gebeuren opgenomen. Uiteraard zal er ook gekeken naar samenwerking met externe partners.

Binnen dit eiwittransitieplan, onderscheiden we vier overkoepelende acties, waar in volgende paragrafen dieper op wordt ingegaan:

  1. Het bord van de toekomst: innovatief onderzoek rond de shift van dierlijke naar niet-dierlijke eiwitten. 
  2. EISS-actie: experimenteren, informeren, sensibiliseren en sturen van consumenten.  
  3. Catering in transitie: de geleidelijke eiwitshift binnen onze eigen maaltijden- en cateringwerking.
  4. Living Kitchen: de vertaling van theorie naar praktijk via een living lab aanpak. 

Meer info? 

De initiële engagementsverklaring staat ook voor jou ter beschikking.

Heb je vragen of suggesties? Contacteer prof. Hendrik Slabbinck (BE4LIFE), Vera Putteman (afdelingshoofd Maaltijdvoorzieningen) of Riet Van de Velde (afdelingshoofd Milieu) voor verdere info.