Future Proef Award

Ding mee naar de Future Proef Award van 2023! Nu zowel op Gents als Vlaams niveau!

Een prijs voor duurzame masterproeven

Future Proef Award UGent

Met de Future Proef Award zetten we UGent-masterproeven die een antwoord bieden op duurzaamheidsvraagstukken in de kijker.

Hierbij gaan we op zoek naar afstuderende studenten die (a) kwaliteitsvol onderzoek hebben verricht dat (b) impact heeft, (c) toekomstgericht is en (d) bijdraagt aan het streven naar een duurzamere samenleving, economie en planeet. 

Duurzaamheid vormt één van de meest richtinggevende concepten van dit tijdsgewricht. De invulling ervan verschilt van context tot context en van persoon tot persoon. Daardoor hebben heel wat masterproeven een link met duurzaamheid en komen ze in aanmerking voor deze prijs. De laureaten van de competitie moeten echter over een 360°-visie op het duurzaamheidsvraagstuk beschikken.

Op 12 december wordt er een feestelijke award uitreiking georganiseerd samen met stad Gent. Hier zullen de 10 laureaten hun thesisonderzoek voorstellen en drie winnaars worden bekroond door de jury en zal één publieksprijs worden uitgereikt.

Vlaamse Future Proef Award

Sinds dit jaar wordt de Future Proef Award naar een niveau hoger getild. De drie laureaten die door de Gentse jury geselecteerd worden stromen door naar Vlaams niveau, waar een onafhankelijke jury drie winnaars over de instellingen heen selecteert.

Voor wie?

 • Elke aan de UGent ingeschreven student kan indienen t.e.m. 8 oktober 2023 op voorwaarde dat de masterproef in het afgelopen academiejaar werd afgerond. 
 • De deelnemende kandidaten behaalden minstens 16/20 voor de masterproef.
 • De masterproef is in het Nederlands of Engels geschreven. 
 • De masterproef mag gaan over om het even welk onderwerp, zolang het bijdraagt aan een duurzame toekomst. 
 • Confidentiële masterproeven vormen geen probleem, maar laat het ons even weten zodat we goede afspraken kunnen maken. 

Hoe deelnemen?

De indiening gebeurt volledig digitaal via het platform van de Vlaamse Overheid en bestaat uit je masterproef zelf, en een inschrijvingsformulier. 

We bezorgen je na indiening een ontvangstbevestiging vanuit duurzaam@ugent.be.

Beoordelingscriteria

Aanvaarde inzendingen worden beoordeeld op drie hoofdcriteria:

 • Een brede visie of begrip hebben op/over duurzaamheid met aandacht voor ecologische (voor onze planeet), economische (voor onze welvaart) en/of sociale (voor mensen) dimensies.
 • (Potentiële) impact hebben op de samenleving
 • Innovatief en/of creatief zijn op vlak van duurzaamheid, in ideeën of aanpak en hierbij rekening houden met de toekomst.

Verloop van de competitie

 • De jury maakt in de loop van november een preselectie op basis van de ingediende dossiers. Alle deelnemers dienen ook een artikel in te sturen tegen 7 november om in aanmerking te komen voor de publieksprijs.
 • Ten laatste op 21 november krijg je bericht of je bij de tien genomineerden behoort en dus ook in aanmerking komt voor de publieksprijs. 
 • De jury selecteert uit de tien genomineerden drie winnaars, en er vindt een publieksstemming plaats op basis van de artikels op de Future Proef website.
 • De officiële prijsuitreiking aan UGent vindt plaats 12 december 2023. Hier krijgen de tien genomineerden de kans om hun onderzoek te presenteren aan het grote publiek. Iedereen is welkom, schrijf je hier in!
 • Op Vlaams niveau zullen de drie geselecteerden van UGent het opnemen tegen studenten van andere onderwijsinstellingen. Deze selectie gebeurt op basis van de reeds ingevulde fiches. Een onafhankelijke Vlaamse jury selecteert dan drie Vlaamse Future Proef-winnaars.
 • De bekendmaking van de Vlaamse Future Proef Award-winnaars gebeurt in het voorjaar van 2024.

Jouw thesis op de Future Proef website

Elke thesis die wordt ingediend kan een plekje krijgen in de vorm van een leesbaar artikel op de Future Proef website. Zo maken we duurzaam studentenonderzoek toegankelijk voor iedereen, en halen we heel wat interessante thesissen uit hun figuurlijke schuif.

Om voor de publieksprijs mee te dingen, dienen alle tien laureaten ook een artikel te schrijven. Het publiek kan dan stemmen op de website.

Alle artikels worden nog eens extra door ons in de spotlight gezet op sociale media.

Contact

Je kan ons altijd mailen voor verdere vragen.