Universiteit Gent: lid van verschillende Europese netwerkorganisaties

Universiteit Gent zet sterk in op internationale samenwerking. De partners met wie de UGent het meest intensief samenwerkt bevinden zich in Europa. De Europese financieringsprogramma’s voor onderzoek, onderwijs en innovatie hebben deze samenwerkingen vormgegeven. Vanaf de jaren 1990 hebben het Erasmus programma en het Bologna-proces een boost gegeven aan de samenwerking tussen Europese universiteiten, met UGent als een van de voorlopers. Bovendien investeert de UGent sinds 2013 structureel in Europese Public Affairs activiteiten. Binnen die context werkt de UGent nauw samen met de Europese netwerk- en lobbyorganisaties voor universiteiten EUA, CESAER, The Guild en EUF om de Europese beleidsontwikkelingen te beïnvloeden met betrekking tot de European Research Area (ERA) en de European Education Area (EEA), alsook de hieraan gerelateerde financieringsprogramma’s Horizon Europe en Erasmus. Tot slot is Universiteit Gent al zeer lang lid van de SG Associatie en lid van het informele universitaire Liaison Officers Netwerk, UnILiON.

Logo EUA De European University Association telt meer dan 800 leden uit 48 verschillende landen. Via EUA-werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de Nationale Rectorenconferenties (NRC), VLIR in ons geval, neemt de Universiteit Gent actief deel aan het opstellen van EUA-standpunten en beleidsnota's en participeer UGent aan EUA-evenementen over Europees beleid. De publicaties van EUA behandelen onderwerpen die van belang zijn voor het Europese beleid inzake onderzoek, onderwijs en innovatie, en het institutionele universitaire beleid en management.
Logo CESAER CESAER is de Europese vereniging van toonaangevende universiteiten voor wetenschap en technologie. De vereniging zet zich in voor topkwaliteit in het hoger onderwijs, opleidingen, onderzoek en innovatie, beïnvloedt het debat, draagt bij tot de verwezenlijking van open kennismaatschappijen en heeft een aanzienlijke wetenschappelijke, economische, sociale en maatschappelijke impact. Drie van de vijf kernmissies zijn: kennisdeling tussen de leden, beleidsmakers en financiers beïnvloeden om Europese strategieën, beleid en financieringsprogramma's te delen en deelname aan Europese financieringsprogramma's stimuleren.
Logo The Guild The Guild of European research intensive universities is opgericht in 2016 en bestaat uit 21 leden in 16 landen in heel Europa. The Guild zet zich in voor het streven naar excellentie, het belang van waarheidsvinding en het opbouwen van vertrouwen als fundament van het openbare leven, en het creëren van nieuwe kennis ten behoeve van de samenleving, cultuur en economische groei.
Logo EUF De European University Foundation verenigt 20 openbare universiteiten in Europa die een cultuur van academische excellentie delen. De EUF speelt al meer dan tien jaar een voortrekkersrol in de Europese beleidsvorming op het gebied van hoger onderwijs en bevordert de mobiliteit van studenten van hoge kwaliteit en een sterke European Higher Education Area, met bijzondere nadruk op de ontwikkeling van het Erasmus+-programma door deelname aan belangrijke projecten.
Logo SGroup Het SGroup-netwerk bestaat uit meer dan 43 instellingen voor hoger onderwijs uit 20 Europese landen en 5 landen buiten Europa. Met meer dan 30 jaar ervaring in universitaire samenwerking richt het zich op vier kerngebieden voor samenwerking: internationaliseringsstrategie, academische samenwerking, academische mobiliteit, en kennisoverdracht.
Logo Unilion UnILiON is een informeel netwerk van 50 verbindingsbureaus die 156 topuniversiteiten in Europa, Japan en Rusland vertegenwoordigen. UnILiON biedt een platform waar de deelnemers informatie omruilen en samenwerking bevorderen. UnILiON fungeert als een multiplicator voor informatieverspreiding vanuit de EU richting de vertegenwoordigde organisaties . De nadruk van de uitwisselingen ligt op de beleidsontwikkelingen op het gebied van de European Research Area en op Horizon Europe-beleidsontwikkelingen.

EUniverCities Network

Het EUniverCities Network verbindt 13 middelgrote steden en hun universiteiten – in tandems – met als doel meer zichtbaarheid te creëren voor kennissteden in Europa. Het netwerk wil kennis, expertise en ervaring over samenwerking tussen stad en universiteit uitwisselen en verspreiden in stedelijk Europa. De belangrijkste thema's van EUniverCities zijn stadsplanning, economie, cultuur, samenleving, duurzaamheid, levenslang leren en onderwijzen, effectief bestuur van de samenwerking tussen steden en universiteiten, regionale samenwerking, internationalisering en studenten.

Meer info

De volgende UGent collega's zijn beschikbaar voor meer informatie:

 • EUA
  • Beleidsontwikkeling en Projectbeheer: Andries Verspeeten, beleidsmedewerker,  Afdeling Internationalisering
  • Onderzoeks-en Innovatiebeleid: Wendy Sonneveld, senior policy advisor, Afdeling onderzoekscoördinatie, EU Team
 • CESAER
  • Beleidsontwikkeling en Projectbeheer: Andries Verspeeten, beleidsmedewerker,  Afdeling Internationalisering
  • Onderzoeks-en Innovatiebeleid: Wendy Sonneveld, senior policy advisor, Afdeling onderzoekscoördinatie, EU Team
 • The Guild
  • Beleidsontwikkeling en Projectbeheer: Andries Verspeeten, beleidsmedewerker,  Afdeling Internationalisering
  • Onderzoeks-en Innovatiebeleid: Hannes Brouckaert, policy advisor, Afdeling onderzoekscoördinatie, EU Team
 • EUF
 • SGroup
 • UNILION
  • Wendy Sonneveld, senior policy advisor, Afdeling onderzoekscoördinatie, EU Team
 • EUniverCities