Lessen en activiteiten tijdens de mensenrechtenweek

Tussen 3 en 7 december staan een heleboel lessen in het teken van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Iedereen is welkom om (gratis) lessen mee te volgen en deel te nemen.

Maandag 3 december

Engelse Letterkunde III: Amerikaanse letterkunde (prof. Gert Buelens)

 • Gastcollege door em. prof. dr. K. Versluys over Paul Auster’s Moon Palace.
 • 8.30 - 11.15 uur, Campus Boekentoren, Rozier, auditorium 0

Grondige Studie Internationaal Publiekrecht (prof. An Cliquet)

 • Gastcollege door prof. Claire Breen (Waikato University, New Zealand): Age Discrimination and Children's Right.
 • 11.30 - 13.00 uur, Campus Aula, Paddenhoek 1.2.

Event rond Joseph Roth (prof. Els Snick, met studenten Duits uit de Master Vertalen)

 • De studenten van de Master Vertalen Duits bereidden onder begeleiding van Els Snick een middag voor over 'Joseph Roth en de mensenrechten'. Ze vertaalden teksten van deze beroemde journalist uit het Interbellum over een reis die hij in 1927 een 1928 door Albanië en Italië heeft gemaakt en die gepubliceerd zullen worden in de bundel ‘Charleston op de vulkaan’ (Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam, met een voorwoord van Piet de Moor en tekeningen van Koenraad Tinel). De teksten worden ingeleid door minister van staat Jos Geysels en voorgelezen door presentatrice Fien Sabbe, beiden bekend van het boekenprogramma Uitgelezen. Er is ruimte voor vragen en discussie achteraf.
 • 14.00 - 16.30 uur, Campus Mercator, Abdisstraat 1, Blok A, lokaal A104
 • Contact: | Facebookevent

Geschiedenis van het publiekrecht en van de politiek (prof. Georges Martyn)

 • "De sociaal-politieke strijd voor politieke en sociale rechten in België tussen 1831 en de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog."
 • 17.30 - 18.45 uur, Campus Tweekerken, Tweekerkenstraat 2, auditorium Quetelet
 • Contact: georges.martyn@ugent.be

Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte (prof. Gertrudis Van de Vijver)

 • Oxford Style Debate "Over de veronderstelling van de eeuwige vrede'. Twee teams van 2 masterstudenten (moraalwetenschappen en wijsbegeerte) debatteren over de stelling “Het is voldoende dat de filosoof uitgaat van de veronderstelling van de eeuwige vrede. Hij moet deze niet verder actief mede bewerkstelligen.
 • 15.00 - 18.00 uur, Campus Boekentoren, Rozier, auditorium M
 • Contact: gertrudis.vandevijver@ugent.be)

Dinsdag 4 december

Grondige Studie Grondwettelijk Recht (prof. Toon Moonen)

 • "Bezoek aan de Raad van State en het Grondwettelijk Hof (Brussel)"
 • 8.30 - 13.00 uur
 • Contact: pieter.cannoot@ugent.be

European Media Law (Prof. Eva Lievens)

 • "Freedom of expression around the world."
 • 8.30 - 11.30 uur, Campus Aula, Volderstraat, auditorium B

Mastercollege ‘Oudgriekse letterkunde: bijzondere vraagstukken (prof. Kristoffel Demoen)

 • De mensenrechtenschending van Milo: In 416-415 v.C. voerde Athene een ‘strafexpeditie’ uit tegen het eiland Melos (bekender als Milo, door de Venus). De volwassen mannen werden vermoord, de vrouwen en kinderen als slaven verkocht. De historicus Thoukydides beschrijft de voorafgaande onderhandelingen tussen Athene en Melos, waarin het thema van recht en rechten centraal staat. In de les wordt het verslag gelezen en de discussie tussen de grootmacht en het kleine eiland geëvalueerd met de (Griekse versie van de) de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in het achterhoofd. In het tweede lesblok kijken we hoe de tragedieschrijver Euripides het jaar nadien een oorlogsdrama liet opvoeren in Athene, waarin hij lijkt te reageren op de gruwel van Melos: zijn Trojaanse vrouwen
 • 13.00 - 15.45 uur, Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, lokaal 120.083
 • Contact: kristoffel.demoen@ugent.be

GRILI (Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute) -HRC (Human Rights Centre) seminar focussing on the Global Compact for Migration (prof. Trom Ruys en prof. Ellen Desmet)

 • 14.00 - 15.30 uur, Campus Aula, Voldersstraat 3 (Faculteit Recht en Criminologie), Legal History Meeting room
 • Those planning to attend are kindly invited to signal this to Kristien Ballegeer, via kristien.ballegeer@ugent.be

Internationaal Privaatrecht (prof. Jinske Verhellen)

 • Interacties tussen internationaal privaatrecht en mensenrechten en de grensoverschrijdende meeneembaarheid van de burgerlijke staat. Plus een uiteenzetting van Sarah Den Haese over haar lopend doctoraatsonderzoek: de burgerlijke staat in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
 • 14.30 - 17.15 uur, Campus Aula, Universiteitstraat 4, auditorium NBIII
 • Contact: jinske.verhellen@ugent.be

Nederlandse Letterkunde III (prof. Kornee Van der Haven)

 • De roman in de achttiende eeuw: er worden enkele werken besproken die nauw aansluiten bij de idee van gelijke rechten voor elke mens zoals dat in de tweede helft van de achttiende eeuw internationaal gestalte kreeg.
 • 16.00 - 17.15 uur, Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, auditorium 1 Jan Broeckx

Public lecture: Addressing Mistreatment of Older Adults from a Human’s Right Perspective (prof Marie Beaulieu)

 • Een lezing door Prof. Marie Beaulieu (Université de Sherbrooke, Canada. Prof. Beaulieu is hoogleraar aan de Universiteit van Sherbooke. Sinds November 2010 bekleedt ze de Leerstoel “Ouderenmis(be)handeling”, financieel ondersteund door de Québecse regering. Sinds juli 2017 is ze codirectrice van het WHO collaborating Centre “Age-friendly communities and Elder abuse and Neglect”. In haar 30-jarige onderzoekscarrière focuste ze voornamelijk op volgende onderwerpen: de aanpak van ouderenmis(be)handeling, veiligheidsgevoel bij ouderen, ethiek, ouder worden en het levenseinde.
 • 19.30 - 21.30 uur, Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10 (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen), auditorium P8 (ingang 25)
 • Inschrijven voor 2 december via: https://eventmanager.ugent.be/LectureMarieBeaulieu
 • Contact: ines.keygnaert@ugent.be


Vrouwen en seksualiteit in Iran

 • Dr. Ladan Rahbari, studeerde anthropologie en sociologie in Iran (Babolsar en Teheran) en is sinds 2015 postdoctoraal onderzoekster aan het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender, aan de UGent en de VUB. Haar project onderzoekt "Schadelijke culturele praktijken. Een kritische analyse van cross-culturele discours en morele begripsvorming inzake gender, seksualiteit en lichamelijkheid." Lezing in het Engels. Na de lezing volgt een kleine receptie. De lezing is gratis voor alle studenten en voor personeelsleden van de AUGent, vijf euro voor externen.
 • 20:00 - 21:00 uur, Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, auditorium 3 Suzanne Lilar, gelijkvloers
 • Contact: danny.praet@ugent.be

Woensdag 5 december

Bijzondere studie Migratierecht (prof. Ellen Desmet)

 • Bezoek aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gesloten centra 127bis en Caricole, en Observatie- en oriëntatiecentrum niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
 • 9.00 - 17.00 uur
 • Contact: ellen.desmet@ugent.be

Thematische Verdieping in de EU-politiek (dr. Laura Luciani)

 • Fundamental rights in the EU enlargement policy in the Western Balkans, by Mr. Davide Denti, Fundamental rights officer for Bosnia and Herzegovina at the European Commission (DG NEAR).
 • 15.00 - 17.00 uur, Campus Aula, Voldersstraat 3 (Faculteit Recht en Criminologie), Pleitlokaal
 • Contact: laura.luciani@ugent.be

Mensenrechten morgen: een gespreksavond met jongerenactivisten

 • Het eerste deel bestaat uit een gesprek tussen het publiek en de gastsprekers, en de gastsprekers onderling, waarin we proberen vanuit hun diverse domeinen de algemene uitdagingen, problemen, technieken,...van het huidig en toekomstig mensenrechtenactivisme te achterhalen. In het tweede deel worden de gastsprekers opgesplitst, en kan het publiek hen in kleinere groepjes volgens een doorschuifsysteem vragen stellen over hun specifieke actiedomeinen. De gastsprekers zijn Frank Sioen, Inke Gieghase, Tess Vanacker, Senne Misplon, Sabrine Ingabire en Kirsten Masil. Zij specialiseren zich in uiteenlopende domeinen van mensenrechten, zoals vrouwenrechten, rechten van personen met een handicap, anti-racisme, LGBTIQ+-rechten, rechten van vluchtelingen en migranten, etc.
 • 20:00 uur, Green Hub (onder het Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
 • Contact: | Facebookevent

Donderdag 6 december

Duitse Letterkunde (prof. Benjamin Biebuyck)

 • Bespreking van de roman “Tschick” (2010) van Wolfgang Herrndorf. Deze roman spreekt thema’s aan die rechtstreeks verband houden met de UVRM: gelijke kansen en vooroordelen, Heimat en migratie, schuld en onschuld, vrijheid en gevangenschap. De les wordt in het Duits gegeven.
 • 13.00 - 15.45 uur, Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, eerste verdieping, lokaal 110.079
 • Contact:

Oxford-Style debate: Over het nut en nadeel van de mensenrechten (prof Gertrudis Van de Vijver)

 • Twee teams van drie gemixte onderzoeksdomeinen en expertise-niveaus (1professor, 1 student, 1 onderzoeker), debatteren over de stelling: "De universele verklaring van de rechten van de mens kan niet als argument gebruikt worden om een betere wereldorde concreet te realiseren. Wanneer dat gebeurt, is ze niets meer dan een ideologisch wapen, en verliest ze haar kracht als universeel geldend begrenzingspunt.
 • 19.30 - 21.00 uur, Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, auditorium Suzanne Lilar
 • Contact:

Panel debate: Turkey before the European Court of Human Rights

 • Sprekers: Riza Türmen (former European Court of Human Rights Judge for Turkey), Erol Onderoglu (Reporters Sans Frontières), Walter Van Steenbrugge (straf- en sportrecht), Eline Kindt (Liga voor Mensenrechten), Jenny Vanderlinden (Amnesty International).
 • 19.00 - 21.30 uur, Campus Aula, Paddenhoek, filmzaal
 • Contact: eva.brems@ugent.be

Vrijdag 7 december

Advanced Human Rights (prof. Eva Brems)

 • Open lecture: ‘Human Rights in Belgium’ door dr. Eline Kindt (Liga voor Mensenrechten)
 • 10.00 - 11.00 uur, Campus Aula, Universiteitstraat 4, auditorium B
 • Contact: eva.brems@ugent.be

Politieke sociologie: Burgerschap en Participatie (prof. Lesley Hustinx en dr. Chloë Delcour)

 • Micro-teachings door studenten over het onderwerp ‘van burgerschap naar mensenrechten’
 • 13.00 -16.00 uur, Campus Aula, Paddenhoek 1.1
 • Contact: chloe.delcour@ugent.be

Gender en diversiteit (Dr. Katrien De Graeve)

 • Gastles door Inge Blockmans in verband met disability studies: ‘Wirwar van kuisheidsgordels: over kreukelige lijven, ontmenselijking en weerstand’. Vertrekkende vanuit een case study over een jonge vrouw die haar ‘gebroken’ ‘normafwijkende’ lichaam de-seksualiseert, biedt deze gastles een introductie tot processen zoals abnormalisering van (functionele) diversiteit, ableisme, medicalisering van het lichaam en daaruit volgend onteigening van lichaam en leven, dehumanisering maar ook weerstand en het (her)openen van imaginaire manoeuvreerruimte.
 • 14.30 - 17.00 uur, Campus Tweekerken, ingang Hoveniersberg, auditorium André Vlerick
 • Contact: katrien.degraeve@ugent.be