Ondersteuning van lesgevers en opleidingen

Wat is onze visie op onderwijsondersteuning van lesgevers en opleidingen?

Het onderwijsondersteuningsaanbod 2.0 aan UGent is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

 • In partnerschap met de faculteiten en de opleidingen
 • Gefundeerd, gesitueerd en toekomstgericht 
 • Aanbod voor lesgevers én opleidingen
 • Basis- en verdiepend aanbod
 • Centraal aanbod en aanbod op maat voor faculteiten en opleidingen
 • Brede scope (academisch leiderschap, kwaliteitszorgprocessen, futureproof curricula, activerend blended onderwijs)
 • Eenmalige en trajectmatige initiatieven
 • Nieuwe professionaliseringsmodaliteiten (online, blended, on campus) 
 • Peer- en expert learning

Hoe is de onderwijsondersteuning georganiseerd?

Centrale onderwijsondersteuning

Het centrale Team Onderwijsondersteuning, dat bestaat uit DOWA-medewerkers en het Activo-team, werkt elk jaar een professionaliseringsaanbod uit voor lesgevers en opleidingen. Bekijk het vormingsaanbod aan de UGent via UTOP (UGent Trainings- en OntwikkelingsPlatform). Filter op het domein onderwijs voor alle vormingen van het team onderwijsondersteuning.

Basistrainingen voor lesgevers

Met de basistrainingen voor lesgevers wil de UGent de onderwijscompetenties van lesgevers versterken.

 • Het onderwijstraject voor recent aangestelde professoren: verplicht, blended traject voor alle nieuw aangestelde professoren binnen de eerste twee jaar van hun aanstelling. Bestaat zowel in het Nederlands als het Engels.
 • De basisdocententraining: vrijblijvend blended traject voor alle lesgevers van de UGent die hun onderwijscompetenties willen opfrissen.
 • Het onderwijstraject voor assistenten, doctoraatsbursalen en praktijkassistenten die betrokken zijn bij de onderwijspraktijk: online, modulair traject waarmee deelnemers een onderwijscompetenties zelfstandig kunnen versterken. Eventueel aangevuld met intervisiesessies.

Verdiepende trainingen voor lesgevers

Verdiepende trainingen zijn thematische workshops waaruit lesgevers kunnen kiezen naargelang van hun noden en interesses.

 • Voorbeelden zijn onder meer: gebruik van UFORA, digitale didactiek, feedback, begeleiden van schrijftaken, gebruik van lesopnames.
 • Dit thematische aanbod wordt voortdurend bijgestuurd en aangevuld vanuit gedetecteerde noden voor specifieke onderwijsaspecten, bijvoorbeeld: bepaalde onderwijswerkvormen, feedback- of evaluatievormen.

Trainingen voor opleidingen en faculteiten

De trainingen voor opleidingen en faculteiten behandelen inhoudelijke vraagstukken rond:

 • onderwijsbeleid (bijvoorbeeld: curriculumdesign en toetsbeleid),
 • onderwijskwaliteitszorg,
 • de strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent uit de monitor

Onderwijsinnovatieprojecten

Netwerken en Events

 • De UGent organiseert elk jaar een onderwijsdag voor al haar lesgevers.
 • De UGent participeert elke jaar aan de Seminaries Onderwijskunde georganiseerd door de Associatie Universiteit Gent.
 • De UGent biedt haar lesgevers een online community aan waarbinnen ze goede praktijkvoorbeelden kunnen uitwisselen rond bepaalde onderwijswerkvormen of thema’s, over de faculteiten heen.

Onderwijstips

Onderwijstips.ugent.be werd gelanceerd in 2013 als resultaat van een centraal innovatieproject. Op korte tijd groeide het uit tot het portaal voor wie meer informatie wil over kwaliteitsvol onderwijs aan UGent. In 2020 kreeg het platform een nieuw jasje, vormelijk en inhoudelijk.

Facultaire Onderwijsondersteuning

Elke faculteit heeft een facultaire dienst onderwijsondersteuning (FDO) die het onderwijsbeleid aan de faculteit versterkt. De FDO:

 • neemt proactief initiatieven om de onderwijskwaliteit te verhogen.
 • biedt administratieve en inhoudelijke ondersteuning op maat aan alle toekomstige, huidige en afgestudeerde studenten.
 • biedt ondersteuning aan alle lesgevers.
 • begeleidt opleidingen in hun kwaliteitszorg en curriculumontwikkeling.
 • vertaalt de centrale beleidskaders in nauw overleg met de Directie Onderwijsaangelegenheden.
 • speelt een belangrijke rol bij de procesbegeleiding van veranderings- en verbetertrajecten in de opleidingen. De CKO-medewerker van de faculteit werkt hiervoor samen met de facultaire antenne uit het Activo-team en de DOWA-aanspreekpersoon.

Meer weten?

Neem contact op met:

Bijlagen