Promotie op UGent-campussen

Wil je promotie voeren op UGent-campussen via affiches, flyers of promostands? Respecteer onze concrete richtlijnen.

Vele bedrijven en organisaties willen op campussen van de Universiteit Gent posters ophangen, flyers of gratis samples uitdelen, of promostands opzetten. Onze studenten zijn een erg populaire doelgroep, we voelen ons vereerd!

Helaas kunnen we niet zomaar iedereen toelaten. De goedkeuring hangt af van de gewenste boodschap en locatie. Wil je zelf promotie voeren vanuit je organisatie of kreeg je als UGent-personeelslid zo’n aanvraag? Respecteer dan deze richtlijnen.

Ad valvasAffiches ophangen

Vrij aanplakken

Op deze locaties mag je zelf affiches ophangen:

Op andere plaatsen (zoals toiletten, auditoria, ...) mag je niet zomaar affiches ophangen.

Flyeren

Je kan alleen flyers leggen of actief uitdelen in de inkomhal van onze studentenrestaurants op voorwaarde dat ze een duidelijke link hebben met de UGent.

Meld dit op voorhand aan maaltijdvoorzieningen@ugent.be.

Flyers die géén link hebben met de UGent, mag je niet zomaar uitdelen of achterlaten in onze gebouwen.

Promostand

Wil je een promostand opzetten op één van onze campussen? De UGent bekijkt elke aanvraag afzonderlijk. Enkel niet-commerciële initiatieven komen in aanmerking mits een duidelijke link met innovatie, duurzaamheid of maatschappelijk engagement.

  1. Vraag expliciete toestemming via de betrokken faculteit(en) / directie(s). Zij vragen nadien goedkeuring aan het Permanentiecentrum van de UGent. Bij een negatief antwoord laat de faculteit of directie je dat weten.
  2. Draag zorg voor onze campus. Bij klachten van studenten of personeel over opdringerigheid, achtergelaten afval,… vervalt de toestemming.

Acties op straat

Wil je een activiteit organiseren op straat (gratis samples uitdelen, flyeren, ...) voor de ingang van een UGent-campus?

  • Vraag vooraf goedkeuring aan de Stad Gent of Kortrijk. De straat voor de campussen is openbaar domein. De UGent is niet betrokken bij de goedkeuring van activiteiten op straat. Meer info via het reglement van Stad Gent of via het evenementenloket van Stad Kortrijk.
  • Goedkeuring ontvangen? We verwittigen graag ons personeel ter plaatse. Meld je activiteit, met een bewijs van de toestemming door de stad, vooraf aan permanentie@ugent.be.

Contact

Heb je vragen over deze richtlijnen? 

Directie Communicatie en Marketing
09 264 82 70
communicatie@ugent.be