Sponsoring door de UGent

Momenteel start de UGent geen nieuwe sponsorovereenkomsten op. We kunnen helaas niet ingaan op vragen om je activiteit financieel te ondersteunen. Heb je andere vragen, neem dan contact op met communicatie@ugent.be.

Wat voor events sponsort de UGent?Voorbeelden sponsorsamenwerkingen UGent

We bekijken voor elke sponsoraanvraag de doelstellingen:

  • Is de insteek van de activiteit innovatief, maatschappelijk geëngageerd en/of duurzaam?
  • Houdt het thema verband met wetenschap?
  • Is er een duidelijke band met de opdracht van de UGent (op vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening)?

Als het antwoord op één of meerdere vragen ja is, maakt het event een grotere kans op sponsoring door de UGent.

 

 

Op wie richt de UGent zich?

We richten ons via sponsoring op 2 grote doelgroepen:

  • Studiekiezers, meer specifiek leerlingen van het 5de of 6de middelbaar (grootschalige events zoals bv. festivals)
  • Breed publiek in Vlaanderen en Brussel

Het doel is om de UGent via sponsoring zichtbaar te maken bij een groot aantal mensen. Indien er een match is met de doelgroep en doelstellingen van de UGent, geldt de regel: hoe groter het bereik, hoe waardevoller de samenwerking.

Wie sponsort de UGent niet?

  • Eindejaarsactiviteiten voor laatstejaars van secundaire scholen
  • Erkende UGent-studentenverenigingen: deze worden al financieel ondersteund vanuit de UGent
  • Jeugdbewegingen
  • Interne events (georganiseerd binnen de werking van UGent)

Contact

Directie Communicatie en Marketing - team Marketing
sponsoring@ugent.be