Tentoonstellingen georganiseerd door het Universiteitsarchief

Te verwachten 2015

Het Universiteitsarchief werkt mee aan volgende publieksmomenten:

16 oktober 2015-20 december 2015: Post Mortem. Vesalius tussen kunst en wetenschap. Rommelaere Instituut UGent.

15 oktober 2015-28 maart 2016: Het verloren koninkrijk. Willem I en België. STAM Gent.

Lopende tentoonstellingen 2015

Het Universiteitsarchief ondersteunt volgende tentoonstelling:

Februari 2014-november 2015: 14-18, Dit is onze geschiedenis, Legermuseum Brussel

Voorbije tentoonstellingen:

2014

Het Universiteitsarchief werkte mee aan volgende publieksmomenten:


31 oktober 2014: Nacht van de universitaire musea, Universiteitsarchief

16 juli 2014-17 augustus 2014: Wonderkabinet, Het Pand

26 april 2014: ERF (Erfgoeddag)

2013

Het Universiteitsarchief werkte mee aan volgende publieksmomenten:

 1. Stop de tijd, Erfgoeddag, 21 april 2013, het Pand (initiatief GUM).
 2. 200 jaar UGent in beeld, Accenta 14-22 september 2013, Gent Flanders Expo.
 3. Wetenschap zet de toon 11 oktober 2013-april 2014. Gent, Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen (initiatief GUM).

Het Universiteitsarchief ondersteunde tentoonstelling en vieringen:

 1. 100 jaar VOORUIT (AMSAB, vakgroep Nieuwste Geschiedenis)
 2. IPEM 50
 3. 75 Jaar Criminologie aan de Universiteit Gent
 4. Lustrumviering Vlaamse Landbouwkundige Kring (VLK) en de geschiedenis van de Studentenhuizen van de UGent door Gentse StudentenRaad (GSR)

2012

Het Universiteitsarchief organiseerde in het kader van het project ‘de virtuele reconstructie van het archief ’t Zal wel gaan’ een kleine tentoonstelling ’t Zal Wel Gaan in beeld, in het Liberaal Archief (24-11 tot 12-12).
Het Universiteitsarchief ondersteunde daarnaast tentoonstellingen van externe partners, zoals de tentoonstelling:

 1. Meisjes en jongens… Bestemming bekend? België, 1830-2000. (door het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis)
 2. 100 jaar VOORUIT (AMSAB, vakgroep Nieuwste Geschiedenis)
 3. Inhuldiging pancarte Bezetting van het Gravensteen in 1949 in het Gravensteen naar aanleiding van de 'grootste studentengrap ooit'.
 4. 9 lustrumvieringen en -tentoonstellingen van studentenverenigingen

2011

1 mei 2011: Armoe Troef, UFO (Erfgoeddag), tentoonstelling in samenwerking met de Etnografische verzamelingen

1 mei 2011: Leven op de Blandijn, (Erfgoeddag), tentoonstelling van Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte, aanleveren bronnenmateriaal

11 september 2011: Conflict Gent, (Open Monumentendag), tentoonstelling en publicatie, aanleveren inhoudelijke bijdrage artikel  ‘Pro Patria’ (gedenkplaten eerste wereldoorlog in de Aula)

Aanleveren digitale bronnen (en ondersteuning) voor volgende tentoonstellingen / openbare momenten: UGent Memorie, lustrum studentenverenigingen (FK, VLK, Klassieke Kring, VRG), The sixties, Tentoonstelling Provinciaal Domein Bokrijk

2009

26 april 2009: Uit vriendschap, Rectoraat - Universiteitsbibliotheek (Erfgoeddag)

2008

13 april 2008: Wordt verwacht… het UFO, Rectoraat (Erfgoeddag)

Januari 2008: Cherchez la femme: Universiteitsbibliotheek

2007

22 april 2007: Cherchez la femme, Rectoraat (Erfgoeddag)

2006

23 april 2006: Geel/Blauw, Rectoraat (Erfgoeddag)

2002

21 april 2002: Documenten in nood, Rectoraat (Erfgoeddag)

2001

19 mei 2001: Wonen en Leven aan de Unief, Rectoraat (Open Archievendag)

1998

12-13 september 1998: Het Pand, 1228-1998 .Van Dominikanenklooster tot Cultureel Centrum van de RUG, Het Pand, (Open Monumentendag)

1996

23 november-1 december 1996: Ogen op de Rug, Rectoraat (Opendeur Gent)

1994

16-21 juli 1994: Bloemen in de Aula/Proffen in de straat, Aula

24 mei 1994: Adolphe Quetelet, Aula

1990

11 mei-15 juni 1990: 300 jaar geneeskunde te Gent, UZ

December 1990: Eeuwfeest Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Blandijnberg

1989

Oktober 1989: Gustave Magnel, Aula

November 1990: Gustave Magnel, Rectoraat

1988

29 oktober-23 november 1988: 20 jaar Rug-studenten in actie (1968-1986), Het Pand

1986

17 maart-12 april 1986: 150 jaar ingenieursopleiding aan de RUG, Aula

1984

19 maart-7 april 1984: Prof. J.F.J.Heremans, pionier van het moedertaalonderwijs in Vlaanderen, Het Pand

4-8 november 1984: G. Sarton ’s European roots, Het Pand

1982

22 november-18 december 1982: De eerste generaties meisjesstudenten aan de RUG, Het Pand

1980

17 november-12 december 1980: 50 jaar vernederlandsing van de RUG, Het Pand