Diversiteit & Inclusie

De UGent werkt op een actieve en integrale manier aan diversiteit. We bouwen voort op onze missieverklaring waarin de UGent zich profileert als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat voor alle studenten ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.