HOLEBI-beleid

UGent-beleid

De UGent is een pluralistische universiteit die sterk inzet op diversiteit. We vinden het belangrijk dat iedereen zich ten volle kan ontwikkelen en zich goed kan voelen als student en medewerker. De UGent heeft een LGBT+ netwerk dat open staat voor studenten en medewerkers die geïnteresseerd zijn in de thematiek. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de samenkomsten, stuur dan een mail naar tine.brouckaert@ugent.be.

De UGent kant zich tegen elke vorm van discriminatie. Heb je klachten en meldingen over grensoverschrijdend gedrag, dan kan je steeds terecht bij de ombudspersoon van de faculteit (voor studenten) of bij de vertrouwenspersonen (voor medewerkers).

Stad Gent

Gent is altijd een solidaire stad geweest, een pionier op het vlak van gelijke kansen. Gent had bijvoorbeeld als eerste in het land een Meldpunt Discriminatie en heeft ook als eerste de Regenboogverklaring gelanceerd. Dit vormde de basis voor het verdere genderbeleid op lokaal niveau in Gent.

In Gent zijn er verschillende verenigingen en organisaties voor LGBT+

 

Ghent University Pride

Ons doel? Een meer open en inclusieve universiteit met een plek voor studenten over alle seksuele oriëntaties en genderidentiteiten heen om zich thuis te voelen. Het hoofddoel van dit project is community building, het samenbrengen van studenten door studenten met een gemeenschappelijke achtergrond. Via deze Facebookpagina willen we een netwerk opzetten onder de studenten waar iedereen welkom is. Deze pagina is een platform waarbij studenten bestaande initiatieven met elkaar kunnen delen, een luisterend oor kunnen vinden en bieden of meer informatie kunnen vinden over het spectrum van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Uiteindelijk is het de bedoeling ook fysiek samen te komen: gespreksavonden, debatten, meetings met rolmodellen en ontspanningsmomenten. 

www.facebook.com/GhentUniversityPride/

 

Çavaria 

Çavaria is een koepel van meer dan 120 aangesloten verenigingen. Çavaria komt op voor  holebi’s en transgenders en streeft naar gelijke kansen en rechten door te werken op het structurele niveau.

Contact: Kammerstraat 22, 9000 Gent

https://cavaria.be

 

Casa Rosa vzw

Casa Rosa is de koepelorganisatie van een 20-tal Oost-Vlaamse verenigingen voor holebi’s en transgenders. Casa Rosa zorgt voor een huis en een thuis voor holebi’s, transgenders en hun omgeving door een ontmoetingsplaats, informatie en ondersteuning aan te bieden en activiteiten te organiseren. Casa Rosa richt zich op alle individuen en groepen die interesse hebben in en werken rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit. 

Contact: Kammerstraat 22, 9000 Gent 

http://www.casarosa.be/

 

Acantha 

Acantha betekent veel meer dan enkel een studentenclub. Het is een plek waar LGBT’s zichzelf kunnen zijn zonder te hoeven denken aan de bevooroordeelde ideeën van anderen. In Acantha denkt men niet persé in termen van geaardheid, maar in termen van aanvaarding ongeacht geslacht, etniciteit of geaardheid. Zo is er voor iedereen plaats in Acantha.

Contact: Kammerstraat 22, 9000 Gent  

http://www.acantha.be

 

Verkeerd Geparkeerd vzw 

Verkeerd Geparkeerd is een LGBTQ-jongerenvereniging uit Gent en organiseert activiteiten, fuiven en wekelijkse café-avonden. Bovendien sensibiliseert Verkeerd Geparkeerd andere jongeren omtrent het LGBTQ thema. 

Contact: Kammerstraat 22, 9000 Gent 

http://www.verkeerdgeparkeerd.be