Middaglezingen

Universiteit Gent wil de aanwezige expertise van onderzoeks-, onderwijs- en beleidsmedewerkers die werken rond gender en/of diversiteit, samen brengen. Hiertoe bieden de middaglezingen een ideaal platform. 

Agenda

Middaglezing Piet Hoebeke

Gender in de blender: Ontdek jouw seksuele identiteit

Topdokter Piet Hoebeke is uroloog en decaan aan de faculteit Geneeskunde van de UGent. Hij helpt mensen die zich niet goed voelen bij het geslacht waarmee ze geboren zijn. In zijn carrière heeft de professor al zoveel meegemaakt dat hij er het boek ‘Gender in de blender’ over heeft geschreven. Een boek voor iedereen die leeft in de wereld tussen man en vrouw. Wat hindert transpersonen in het dagelijkse leven en hoe kan de werk, leer- en leefomgeving hierop adequaat reageren?

Online lezing van 12u15 tot 14u00

INSCHRIJVEN

Uitreiking DiverGent

Uitreiking DiverGent scriptieprijs

De Universiteit Gent en de stad Gent loven een prijs uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt. Uit het grote aantal waardevolle en boeiende UGent-masterscripties die de jury’s hebben mogen lezen, zijn er drie genomineerden gekozen:

  • Josefien Cornette, A House Called Pain. An Autoethnography On Bereavement, Intimacy and Scars
  • Cyrine M'Sadek, Gender en strafrecht, implicaties van het nieuwe geslacht X
  • Nathalie Casteels, Diversiteit in Sociale Huisvesting: Stadsvernieuwing vs. Stadsontwikkeling. Stadsverbreding als een strategie om sociale huisvesting een plaats te geven in Gent (Case Watersportbaan).

Tijdens de prijsuitreiking krijgen de genomineerden de kans de resultaten van hun scriptie te presenteren. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt op de Uitreiking zelf. De DiverGent Scriptieprijs wordt uitgereikt door schepen Astrid De Bruycker en vicerector Mieke Van Herreweghe. Deze uitreiking, gevolgd door een feestelijke receptie, vindt plaats in de gemeenteraadszaal van het Gentse Stadhuis.

Online of on-site event van 12u15 tot 14u00

INSCHRIJVEN

Middaglezing Christophe Busch

Wij-zij. Polarisatie als verrrijking en bedreiging

Christophe Busch is criminoloog en master in de Holocaust- en Genocidestudies. Vandaag leidt hij het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Een democratie heeft polarisatie nodig. Maar polarisatie kan ook grote schade aanrichten en leiden tot een doorgedreven wij-zij-denken. Hoe scheppen we ruimte voor politieke polarisatie die verrijkend kan zijn en hoe bestrijden we de sociale polarisatie welke bedreigend kan zijn? Wat kunnen we doen als feiten of redelijke argumenten niet genoeg zijn om de oplopende tegenstellingen tussen groepen te weerleggen?

Online lezing van 12u15 tot 14u00

INSCHRIJVEN

Middaglezing Mphamed Barrie

Dekolonisatie van het hoger onderwijs

Mohamed Barrie is één van de oprichters van Black History Month Belgium, de organisatie die ernaar streeft om de geschiedenis waarachtiger en inclusiever te maken. Maar wat betekent het concreet om het hoger onderwijs te dekoloniseren? Is het gewoon weer een hashtag of wijst het op een meer fundamentele verandering? Welke zijn nu de imperialistische denkwijzen en de invloeden van het koloniale verleden die tot vandaag leven? Op welke wijze kan het onderwijs werken aan multiperspectivisme?

Online of on-site lezing van 12u15 tot 14u00

INSCHRIJVEN

bontenblauw

Is bont en blauw een mannenkleur? Man-zijn in tijden van grensoverschrijdend gedrag

Genderexpert Katrien Van der Heyden geeft in Is bont en blauw een mannenkleur? een overzicht van de wijze waarop we van de wieg tot het graf in een genderhokje worden geduwd. Ook mannen. Als samenleving zijn we allemaal verantwoordelijk voor het in stand houden van m/v-stereotypen en dat is veel minder onschuldig dan we denken. Hoe kunnen we de culturele wortels van toxische mannelijkheid begrijpen? Ze helpt jou te navigeren door het #MeToo-tijdperk en biedt suggesties om het anders aan te pakken.

Online of on-site event van 12u15 tot 14u

INSCHRIJVEN

Neem contact op voor alle vragen over toegankelijkheid en/of over extra faciliteiten van een middaglezing

Wenst u op de hoogte te blijven van de middaglezingen?

Maandelijks organiseert de UGent een boeiende middaglezing. U bent welkom. Vergeet uw lunchpakket niet. Drank wordt gratis voorzien.

Klik hier om je te registreren

Wenst u te fungeren als gastspreker?

Wij bieden graag iedereen een platform voor expertisedeling. Zowel interne onderzoekers en beleidsmedewerkers, als externe initiatiefnemers uit andere instellingen of het middenveld kunnen op eenvoudig verzoek  hun onderzoeksresultaten, projecten of goede praktijken komen toelichten tijdens de tweemaandelijkse middaglezingen. De enige vereiste is dat uw thema op de een of andere manier gelinkt is aan onderwijs en diversiteit en/of gender.

Klik hier om je te registreren