Evenementen Diversiteit en Inclusie

Agenda

Webinar Job Academy and Bright Future

Job Academy en Bright Future

Ben je afgestudeerd en op zoek naar een boeiende uitdaging? Of ben je op zoek naar een geschikte stageplaats en wens je kennis te maken met de bedrijfswereld? Wil je jouw talenten optimaal verzilveren, maar heb je het moeilijk om een droomjob of stageplaats te vinden? Ervaar je financiële, culturele of sociale moeilijkheden die een impact kunnen hebben op het al dan niet vinden van job? Kom dan luisteren naar de mogelijke gratis mentoringprogramma’s van Be.Face. Nicole Van Autreve komt vertellen over de mogelijkheden van een gratis persoonlijke professionele begeleiding om de overgang van hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt succesvol te laten verlopen. De sessie wordt gevolgd door een Q&A.

Online event van 18u00 tot 18u45

INSCHRIJVEN

debat

Diversiteit en Inclusie op de arbeidsmarkt

Op 5 november 2021 organiseert Universiteit Gent een debat over Diversiteit & Inclusie (D&I) op de arbeidsmarkt. D&I wordt meer en meer opgenomen als een strategische pijler binnen vooral grote ondernemingen, overheden, universiteiten en non-profit organisaties, en wordt beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor excellentie en innovatie. Om een complex probleem op te lossen, krijgt men doorgaans een beter resultaat wanneer een team van talentvolle mensen met verschillende achtergronden en perspectieven (gender, leeftijd, ervaring, etnisch-culturele diversiteit, functiebeperking,…) samen durft denken, dan dat men de slimste koppen van de organisatie met een gelijkaardige achtergrond bijeenbrengt. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken van zowel de academische als de bedrijfswereld. Om meer innovatie en uitmuntendheid te realiseren, is een meer inclusief talentgerichte benadering nodig. Samen met haar externe stakeholders wil de Universiteit Gent hierover het debat aangaan.

Fysiek event van 14u tot 17u

Locatie: Kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij, 9000 Gent

Meer info en inschrijven

Karen De Sousa Pesse

The (real) journey of an international female engineering student

Karen De Sousa Pesse is currently a Digital Advisor at Microsoft, helping decisionmakers on their company's digital strategy, as well as running her own startup focused on diversity, inclusion, and belonging. She graduated in Engineering from University of Ghent, went to Harvard University, got awards from McKinsey & Company and became a Belgium’s 40 under 40. That was not always the case, as she had to navigate through lack of funds, prejudice, and other difficulties. On the international day for tolerance, Karen will take the stand (literally) and tell her journey, how she overcame the obstacles, and how she is helping others now with the knowledge that she acquired.

van 12u15 tot 13u15 en Q&A (tot 14u)

Locatie: Auditorium Vandenhove, Rozier 1, 9000 Gent

INSCHRIJVEN

Middaglezing Elisabeth De Schauwer

Hoe inclusief onderwijs realiseren?

Professor Elisabeth De Schauwer is werkzaam aan de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Zij is gespecialiseerd in ‘disability studies’ en is bezig met onderzoek en onderwijs rond diversiteit en inclusie. Op de internationale dag van de beperking die jaarlijks op 3 december plaats vindt, komt ze ons vertellen over haar onderzoeken en praktijkervaringen met inclusief onderwijs. De hele sessie wordt gevolgd door een Q&A.

Online event van 12u00 tot 14u00

INSCHRIJVEN

Afgelopen evenementen

Joz Motmans

Coming out, coming in: de rol van zichtbaarheid, veiligheid en inclusie voor LHBTQIA+ personen

Professor Joz Motmans is coördinator van het Vlaamse Transgender Infopunt en gastprofessor genderstudies aan de UGent. Op de Coming-Outdag die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, vertelt Joz Motmans ons over het ‘uit de kast komen’, het moment dat een queer de hele wereld vertelt over de eigen gevoelens en keuzes rondom geaardheid en genderidentiteit. Hij gaat ook dieper in op de Coming In. Coming In draait om je eigen identiteit vorm te geven, jezelf te aanvaarden en het vinden van veiligheid. De hele sessie wordt gevolgd door een Q&A.

Online event van 12u00 tot 14u00

INSCHRIJVEN

generatiedebat

Feministisch generatiedebat met de feministen van gisteren, vandaag en morgen

Op 28 mei vindt het feministisch generatiedebat van de Universiteit Gent plaats. Een feministisch generatiedebat met de feministen van gisteren, vandaag en morgen. Op deze bijzondere dag willen wij de prestaties van vrouwen in kunst, ecologie, wetenschap, politiek en media in het licht stellen en van commentaar voorzien door verschillende generaties feministen. We staan stil bij het verleden, maar kijken ook uit naar de toekomstige uitdagingen van het feminisme in de 21ste eeuw.

HERBEKIJK HET DEBAT

bontenblauw

Is bont en blauw een mannenkleur? Man-zijn in tijden van grensoverschrijdend gedrag

Genderexpert Katrien Van der Heyden geeft in Is bont en blauw een mannenkleur? een overzicht van de wijze waarop we van de wieg tot het graf in een genderhokje worden geduwd. Ook mannen. Als samenleving zijn we allemaal verantwoordelijk voor het in stand houden van m/v-stereotypen en dat is veel minder onschuldig dan we denken. Hoe kunnen we de culturele wortels van toxische mannelijkheid begrijpen? Ze helpt jou te navigeren door het #MeToo-tijdperk en biedt suggesties om het anders aan te pakken.

HERBEKIJK DE LEZING

Middaglezing Thomas Spijkerboer

Confronting the colonial structure of international migration law

Thomas Spijkerboer is professor of Migration Law at the Vrije Universiteit Amsterdam, and during this semester International Franqui Professor at Ghent University. In this keynote he explores the colonial origins of international migration law, referencing legal authorities in the field and featuring pertinent cases of the US Supreme Court and the European Court of Human Rights. Thomas demonstrates that these colonial origins and the concomitant racialized regulation are a full part of our current international legal migration policies. He outlines the contestation of this legal regulation by states, courts and academics from the global South. He reminds us of the fact that (post-)colonial relations not merely characterise the subject matter of international migration law, but also impact academic everyday practice. The keynote ends with some challenging reflections on how academia can deal with its ongoing colonial heritage.

Joz Motmans

Transawareness: all genders welcome?

Heb je een collega die binnenkort start met een transitie? Of ken je een (mede)student die van genderrol of van geslacht is veranderd? Misschien heb je daar wel vragen over. Kom alles te weten over een genderinclusieve leeromgeving en werkvloer, over gendersensitief communiceren, een gepaste coming out etiquette en het transbeleidskader van de UGent. Aansluitend voorzien we een Q&A.

Middaglezing Christophe Busch

Wij-zij. Polarisatie als verrijking en bedreiging

Christophe Busch is criminoloog en master in de Holocaust- en Genocidestudies. Vandaag leidt hij het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Een democratie heeft polarisatie nodig. Maar polarisatie kan ook grote schade aanrichten en leiden tot een doorgedreven wij-zij-denken. Hoe scheppen we ruimte voor politieke polarisatie die verrijkend kan zijn en hoe bestrijden we de sociale polarisatie welke bedreigend kan zijn? Wat kunnen we doen als feiten of redelijke argumenten niet genoeg zijn om de oplopende tegenstellingen tussen groepen te weerleggen?

Middaglezing Piet Hoebeke

Gender in de blender: Ontdek jouw seksuele identiteit

Topdokter Piet Hoebeke is uroloog en decaan aan de faculteit Geneeskunde van de UGent. Hij helpt mensen die zich niet goed voelen bij het geslacht waarmee ze geboren zijn. In zijn carrière heeft de professor al zoveel meegemaakt dat hij er het boek ‘Gender in de blender’ over heeft geschreven. Een boek voor iedereen die leeft in de wereld tussen man en vrouw. Wat hindert trans personen in het dagelijkse leven en hoe kan de werk, leer- en leefomgeving hierop adequaat reageren?

Neem contact op voor alle vragen over toegankelijkheid en/of over extra faciliteiten van een middaglezing

Wens je op de hoogte te blijven van de middaglezingen?

Maandelijks organiseert de UGent een boeiende middaglezing. Je bent welkom. Vergeet jouw lunchpakket niet. Drank wordt gratis voorzien.

Klik hier om je te registreren

Wens je te fungeren als gastspreker?

Wij bieden graag iedereen een platform voor expertisedeling. Zowel interne onderzoekers en beleidsmedewerkers, als externe initiatiefnemers uit andere instellingen of het middenveld kunnen op eenvoudig verzoek  hun onderzoeksresultaten, projecten of goede praktijken komen toelichten tijdens de tweemaandelijkse middaglezingen. De enige vereiste is dat jouw thema op de een of andere manier gelinkt is aan onderwijs en diversiteit en/of gender.

Klik hier om je te registreren