EXPLORA-onderzoek naar de voorkeur voor structuur en voorspelbaarheid in autisme

meneer tomaat

Illustratie: Meneer Tomaat

De meeste wetenschappers geloven dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) een verhoogde voorkeur vertonen voor structuur en voorspelbaarheid. Echter, dit symptoom van autisme werd nog niet echt systematisch onderzocht, en er zijn nog veel openstaande vragen. Hoe uit die voorkeur zich precies? Hoe “algemeen” is dit symptoom? In een recent onderzoeksartikel van EXPLORA gingen we na of we dit symptoom konden terugvinden binnen een experimentele setting.

123 mensen zonder diagnose van ASS deden een experiment waarbij ze hun voorkeur moesten geven voor abstracte figuren. Deze figuren werden eerder in het experiment reeds getoond in een gestructureerde omgeving (in een geordende combinatie met steeds dezelfde figuren) of in een niet-gestructureerde omgeving (gecombineerd met willekeurige andere figuren). De deelnemers vertoonden een iets grotere voorkeur voor figuren die eerder in een gestructureerde omgeving werden getoond. We hadden verwacht dat deze voorkeur meer uitgesproken zou zijn bij mensen die meer autismekenmerken vertonen. Onze studie wees echter uit dat dat niet het geval was.

Dit betekent natuurlijk niet dat mensen met ASS geen nood hebben aan voorspelbaarheid, maar uit deze resultaten kunnen we wel afleiden dat die voorkeur voor structuur en voorspelbaarheid minder algemeen is dan gedacht. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat die voorkeur enkel naar voor komt in situaties die meer complex zijn. Verder onderzoek in dit domein is zeker nodig en wordt momenteel al voorbereid door EXPLORA.

Link naar het artikel: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750946716301271

Meer informatie:
Judith Goris
Vakgroep Experimentele Psychologie