Onderzoek

De impact van de Covid-19-pandemie op volwassenen met autisme

Onderzoeksgroep EXPLORA (Universiteit Gent) heeft een vragenlijststudie opgezet om het effect van de huidige COVID-19-pandemie op het dagelijks leven en het psychisch welzijn van volwassenen met autismespectrumstoornis (ASS) te onderzoeken.

EXPLORA in EOS Wetenschap

Onlangs sprak Annabel Nijhof (EXPLORA) met EOS Wetenschap over haar onderzoek naar volwassenen met autisme, dat zich vooral richt op het beter begrijpen van mogelijke verschillen in hun zelfbeeld en hoe zij zich verplaatsen in anderen. Het interview verscheen in de meest recente uitgave van het tijdschrift, maar kan ook online gelezen worden, zie hier.

De relatie tussen voorkeur voor voorspelbaarheid en autisme

EXPLORA op INSAR congres

  • Lees hier meer over ons bezoek aan INSAR (Montreal, Canada) in 2019.

Sensorische voorspellingsfouten zijn minder aangepast aan de context bij personen met ASS

Dr. Eliane Deschrijver op Radio 1 voor Wereld Autisme Dag

 Volwassenen met ASS vertonen andere hersenactiviteit tijdens Theory of Mind

Volwassenen met autisme tonen verminderde hersenrespons op het horen van hun eigen naam

EXPLORA-onderzoek naar de voorkeur voor structuur en voorspelbaarheid in autisme

EXPLORA in Psyche & Brein

EXPLORA staat in het decembernummer van het ‘Psyche & Brein’-magazine.

Professor Roeljan Wiersema vertelt hierin over recente ontwikkelingen in het onderzoek naar autisme, over wat er vandaag de dag bekend is over het brein van personen met autisme, maar ook over de vele vragen die nog onbeantwoord zijn.

Link ontdekt tussen de tastzin van mensen met autisme en hun moeilijkheden in de sociale omgang