EXPLORA

Over EXPLORAexplora logo

EXPLORA staat voor EXperimenteel PsychoLogisch Onderzoek Rond Autisme, een vakgroepoverschrijdende onderzoeksgroep binnen de FPPW, geleid door prof. dr. Roeljan Wiersema (Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie). Met onze studies trachten we een beter begrip te krijgen van autisme en verschillende aspecten die anders verlopen bij personen met autisme (bijv. sociale cognitie, informatieverwerking, sociaal-communicatieve vaardigheden). Daarvoor gebruiken we een multimethodische benadering (kwantitatief met inbegrip van neurowetenschappelijke methoden maar ook kwalitatief), waarbij we het belangrijk vinden ook ruimte te geven aan de stem van ervaringsdeskundigen. Het onderzoek richt zich voornamelijk, maar niet uitsluitend, op volwassenen. Er is ook aandacht voor verwante condities zoals ADHD.

Blog

EXPLORA-blog 1, Het belang van bekendheid bij het bestuderen van het ‘zelf’, door Letizia Amodeo.

EXPLORA-blog 2, “Persoon met autisme”, “autistisch persoon” of maakt het niet uit?, door Hannah de Laet. 

Onderzoek

Team

Voormalige medewerkers

Contact

ons uw gegevens en opmerkingen. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan toekomstig onderzoek, geef dit dan aan in uw berichtje, dan nemen wij contact met u op.