Lokaal reserveren

Je kunt het Palmarium en de Victoriagalerij boeken. Bij elk van beide opties heb je ook toegang tot de publieke kassen.

Palmarium

Biedt plaats aan max. 200 personen
Uitgerust met koud en warm stromend water, koelkasten
Sanitair bevindt zich naast de Victoriagalerij

Victoriagalerij

Biedt plaats aan 60 personen
Uitgerust met koud stromend water, sanitair blok
Kan gecombineerd worden met de Victoriakas
In beide gebouwen zijn voldoende stopcontacten aanwezig. De Plantentuin beschikt ook over een beperkt aantal tafels en stoelen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Gebruik kan enkel na toestemming van de directeur.
De gebruiker richt het lokaal in tijdens de normale werkuren in aanwezigheid van minstens 1 van onze tuiniers. Het verplaatsen van planten gebeurt uitsluitend door personeel van de Plantentuin.
In geen van de lokalen mag gerookt worden.
Het gebruik van gasflessen is verboden. De gebruiker verwijdert alle meegebrachte materiaal alsook alle afval.
De lokalen, en de koelkasten in het bijzonder, worden opgeruimd en netjes achtergelaten.
De activiteit eindigt om 21 u, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebruik van een discobar is niet toegelaten.
Personenwagens kunnen in de tuin stationeren voor het laden en lossen. De toegangsweg naar de conciergewoning blijft altijd vrij. Parkeren in de tuin is niet toegelaten. De gebruiker zorgt ervoor dat iedereen tijdig het terrein verlaat, zodat de huisbewaarder de gebouwen en de tuin kan afsluiten.

Aanplakken van bewegwijzering op de bestaande informatiepanelen of wegwijzers is niet toegelaten.

Voor het organiseren van een barbecue moet een aanvraag gericht worden aan de permanentiedienst. Informatie en aanvraagformulier vind je hier. Het organiseren van een barbecue is enkel toegelaten voor interne diensten.

Voor aanvragen en verdere informatie kan je terecht bij auditoria@ugent.be.