Diensten

Diensten leveren ondersteuning aan het onderwijs en het onderzoek binnen de faculteit en doen aan 'dienstverlening voor het publiek', b.v. met nascholingen of wetenschapscommunicatie.

Diensten voor studenten en personeelvoor iedereenvoor personeel en bedrijven

Administratieve ondersteunende diensten voor personeel

Voor studenten en personeel

 • Faculteitsbibliotheek Wetenschappen
  In het gebouw S5 op Campus Sterre is er een lees- en studieruimte voor studenten en kan de collectie geraadpleegd worden. Lees meer
 • PC-knooppunt
  Er zijn verschillende PC-klassen die gebruikt worden voor lessen en als studielokaal. Lees meer

Voor iedereen

 • Instituut voor Permanente Vorming
  Het Instituut voor Permanente Vorming organiseert cursussen, conferenties en andere opleidingsactiviteiten over diverse onderzoeksgebieden binnen de wetenschappen. Het aanbod varieert jaarlijks. Lees meer
  Contact
 • Honeybee Valley
  Honeybee Valley houdt op haar website onderzoekers, imkers, natuurliefhebbers, beleidsmakers, journalisten en het brede publiek op de hoogte over haar realisaties en de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van bijen, bijenteelt, bijensterfte en aanverwante onderwerpen.
 • Biodiversiteit op onze campussen
  Lees hier meer over het Biodiversiteitspad op Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent.
 • Het GUM en de Plantentuin zijn gelegen op Campus Ledeganck van de faculteit Wetenschappen (Ledeganckstraat 35, 9000 Gent), maar maken administratief deel uit van de Entiteit Academisch Erfgoed en Archief.

  Gents Universiteitsmuseum (GUM)

  Het gloednieuwe Gents Universiteitsmuseum staat middenin de Gentse Plantentuin, om de hoek van MSK Gent en S.M.A.K.  In dit museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, kan de bezoeker ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding. Lees meer.

  Plantentuin
  De Plantentuin bevindt zich aan de rand van het Citadelpark te Gent. Op 2,75 ha zijn ruim 10 000 plantensoorten ondergebracht. Lees meer 
  Vrij gratis toegankelijk tijdens werkdagen van 9u tot 16u30 en op andere dagen van 9u tot 12u. Rondleidingen na afspraak. Contacteer de hortulana.

Voor personeel, doctorandi en bedrijven

 • Centrale werkplaats wetenschappen
  Bij de centrale werkplaats in S4 bis (Campus Sterre) kan u aankloppen met vragen of opdrachten i.v.m. elektronica, mechanica en glasbewerking.  Lees meer. 
 • Centrum voor Statistiek

  UGent expertise centrum, bestaande uit de verschillende statistische onderzoekscentra van verschillende UGent faculteiten. Hoofdzakelijk gericht op onderwijs en consulting.

  • FIRE: (Fostering Innovative Research based on Evidence) staat UGent doctoraatsstudenten en post-docs bij in hun onderzoek met gratis advies m.b.t. statistiek en data-analyse.

  • FLAMES: FLAnders training network for MEthodology and Statistics: interuniversitair trainingsnetwerk met een aanbod aan trainingen voor doctoraatsstudenten.

  • Centrum voor statistiek website

Administratieve ondersteunende diensten voor personeel

 • Decanaat
  Het decanaat is het administratieve secretariaat van de faculteit. Het decanaat staat onder meer in voor de voorbereiding en opvolging van vergaderingen van de faculteitsraden. Lees meer
 • Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
  De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning is het centraal aanspreekpunt voor alle aspecten met betrekking tot het onderwijs. Lees meer