Biodiversiteitspad op Campus Sterre

Campus Sterre – Biodivers!

Tussen de gebouwen op deze campus vind je verschillende kleinere en grotere stukken groen, een mozaïek van stukjes bos en graslanden, waaronder enkele hooilandjes met een zeer hoge biologische waarde.

Ontwikkelen van natuurlijke biodiversiteit vraagt tijd! De waardevolste stukken op deze campus zijn al sinds de eerste decennia van de vorige eeuw  als grasland in gebruik en kennen een onverstoord bestaan zonder bemesting en met een regelmatig maaibeheer. Het continue gebruik als hooiland in combinatie met een schrale, kalkrijke bodem en een steeds nat karakter heeft een unieke vegetatie doen ontstaan. Deze rijke flora trekt op haar beurt heel wat insecten en andere ongewervelden aan.  Ook bijzondere paddenstoelen voelen zich thuis op deze plekken.

In andere zones van deze campus wordt al enkele jaren ingezet op aangepast maaibeheer en zien we dat door die verschraling, bepaalde planten- en paddenstoelensoorten ook daar hun plekje al vinden.

Ontdek onze campus op een andere manier en volg ons biodiversiteitspad. Via de QR-codes leer je meer.

Kaart Biodiversiteitspad

Klik hieronder voor uitleg bij het paaltje waar je bent aanbeland:

Contacteer Mieke Verbeken en Tom Moens (Vakgroep Biologie) met vragen, opmerkingen of spannende waarnemingen.