QR - Paaltje 9

Hier loopt ons pad langs het zogenaamde “centrale gazon”, het meest waardevolle stuk van campus Sterre. Dit grasland is al minstens sinds de helft van de vorige eeuw als grasland in gebruik. Vooraleer het deel uitmaakte van de campus, was hier een oefenterrein van het leger (tot de vroege jaren 1970), wat een onverstoord bestaan zonder bemesting en met een regelmatig maaibeheer garandeerde. Het continue gebruik als hooiland in combinatie met een schrale, kalkrijke bodem en een steeds nat karakter heeft een unieke vegetatie doen ontstaan. Het glanshavergrasland hier is goed ontwikkeld en ondanks zijn kleine oppervlakte relatief soortenrijk, met zelfs een aantal voor Vlaanderen zeldzame en bedreigde soorten. Naast Margriet (Leucanthemum vulgare), Knoopkruid (Centaurea jacea), Bijenorchis (Ophrys apifera), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis) vind je hier ook bijzondere grassoorten als Kamgras (Cynosurus cristatus), Glanshaver (Arrhenatherum elatius), Rood zwenkgras (Festuca rubra) en Bevertjes (Briza media), een soort trilgras. In het nattere stukje van deze gazon vind je ook cypergrassen en russen, zoals Pitrus (Juncus effusus), Zeegroene rus (Juncus inflexus), Biezenknoppen (Juncus conglomeratus), Valse voszegge (Carex otrubae), Tweerijige zegge (Carex disticha) en Gewone waterbies (Eleocharis palustris).

Gewoon knoopkruid

Gewoon knoopkruid
Centaure jacea: vanaf mei verschijnen deze purperen bloemhoofdjes. (Foto: Wouter Van Landuyt)

Veldlathyrus

Veldlathyrus
Lathyrus pratensis (Foto: Wouter Van Landuyt)

Bevertjes

Bevertjes
Briza media: een zeldzame grassoort die behoort tot de groep van de trilgrassen. (Foto Wouter Van Landuyt)

Uiteraard horen hier ook weer paddenstoelen thuis die min of meer gebonden zijn aan oude, onverstoorde, schrale graslanden en waarover we al elders op deze wandeling spraken. Zeldzaam zijn o.a. Wantsenwasplaat (Hygrocybe obrussea), Kabouterwasplaat (Hygrocybe insipida), Gewone weidewasplaat (Hygrocybe pratensis), Grauwe wasplaat (Hygrocybe irrigata), Ridderwasplaat (Hygrocybe fornicata) en Gewoon sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea). Een andere groep van bioindicatoren zijn de knotszwammen en koraalzwammen, waarvan hier ook enkele vertegenwoordigers in het gazon te vinden zijn: Sikkelkoraalzwam (Clavulinopsis corniculata), Gele knotszwam (Clavulinopis helveola) en zelfs de Bleke sikkelkoraalzwam (Clavulinopsis subtilis).

Gewone waterbies

Gewone waterbies
Eleocharis palustris (Foto: Wouter Van Landuyt)

Kabouterwasplaat

Kabouterwasplaat
Hygrocybe insipida is een wasplaatje met felle kleuren met alle tinten tussen oranje en rood. (Foto: Mieke Verbeken)

Sneeuwzwammetje

Sneeuwzwammetje
Hygrocybe virginea: deze sneeuwwitte wasplaat vind je hier tot laat in de herfst. (Foto: Mieke Verbeken)

Om het behoud van dit grasveld te verzekeren is een beheer nodig dat vier belangrijke punten behelst:

  1. jaarlijks tweemaal maaien om verruiging van dit perceel te voorkomen;
  2. schraal karakter behouden door het afgemaaide gras af te voeren en bemesting te vermijden;
  3. betreding vermijden
  4. grondwatertafel niet wijzigen, en zo vochtig karakter behouden.

Tweerijige zegge

Tweerijige zegge
Carex disticha (Foto: Wouter Van Landuyt)

Biezenknoppen

Biezenknoppen

Biezenknoppen
Juncus conglomeratus (Foto's: Wouter Van Landuyt)