QR - Paaltje 4

Ook hier weerspiegelt de plantengroei het schrale karakter van deze grasstrook, dat door een gepast maaibeheer in stand wordt gehouden. Het sinus- en/of slingerend maaibeheer dat hier wordt gevoerd, creëert - telkens op een andere plaats - een golvend pad tussen de vegetatie. Dit zorgt voor een grotere variatie aan biotoopjes waarbij bovendien jaarrond bloeiende planten blijven staan, een belangrijk voordeel voor veel insecten. Naast Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), vind je hier ook Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) en de zeldzame Gestreepte klaver (Trifolium striatum). Klaverachtigen behoren tot de vlinderbloemigen (familie Fabaceae), en kunnen met behulp van symbiontische bodembacteriën (geslacht Rhizobium) in speciale wortelknolletjes (rhizobia) van de vlinderbloemigen, stikstof uit de lucht opnemen en omzetten in een vorm die de plant via zijn wortels kan opnemen. De energie die de stikstoffixerende bacteriën hiervoor nodig hebben krijgen ze in de vorm van suikers van de vlinderbloemigen. Alweer een prachtig natuurlijk samenwerkingsverband. Deze bloemenrijkdom trekt ook dagvlinders aan. Typische soorten zijn hier Icarusblauwtje (Polyommatus icarus), Bruin blauwtje (Aricia agestis) en Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas). De vele gaatjes die je hier opmerkt in de grond zijn de nestplekjes van zandbijtjes (o.a. Grijze zandbij, Andrena vaga).

Gewone rolklaver

Gewone rolklaver
Lotus corniculatus behoort tot de familie van de vlinderbloemigen en vormt opvallende hoofdjes van gele bloemen. (Foto: Wouter Van Landuyt)

tempus

Aardbeiklaver

Aardbeiklaver
Trifolium fragiferum: de bloemetjes staan in bolvormige dichte hoofdjes, eens uitgebloeid zwellen de kelkjes zakvormig op waardoor het geheel wat op een aardbei lijkt. (Foto: Wouter Van Landuyt)

Gestreepte klaver

Gestreepte klaver
Trifolium striatum is een zeldzame klaversoort. (Foto: Wouter Van Landuyt)

Kleine vuurvlinder

Kleine vuurvlinder
Lycaena phlaeas: opengespreid toont hij de bovenkant van zijn oranje vleugels met onregelmatige zwarte vlekken. (Foto Tom Moens)
Kleine vuurvlinder
Lycaena phlaeas, vleugels dichtgevouwen (Foto: Wouter Van Landuyt)